Alojas administrācija

Diskutē par energoefektivitātes un klimata jautājumiem Latvijas un Norvēģijas pašvaldībās

SALA_apvienotie logo

Vakar, 13.jūnijā Alojas novadā pēc Norvēģijas pašvaldību iniciatīvas viesojās to pārstāvji, lai pārrunātu abu valstu mazo pašvaldību pieredzi klimata un energoefektivitātes plānošanas jautājumos un valsts plānu un budžeta iespēju nesakritības problēmas, ar kurām nākas saskarties, risinot šos jautājumus.

 

Kā viens no pozitīvajiem piemēriem pasīvo ēku būvniecībā tika minēta uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” būvniecība. Notika arī objekta un kokapstrādes uzņēmuma SIA “Draugu dārzs” apmeklēšana. Viesi bija pateicīgi un gandarīti par redzēto un braucienu kopumā. Viņi atzina, ka nākotnē labprāt plānotu sadarbību energoefektīvo ēku būvniecībā, jo līdz šim izjusta nepietiekama atsaucība gan no norvēģu, gan Latvijas pašvaldību puses. – Alojas novada piemērs ir apliecinājums, ka visa pamatā ir ieinteresētība, tad arī sadarbība ir iespējama, – skaidro norvēģu kolēģi.

 

Alojas novada delegācija saņēma uzaicinājumu apmeklēt tikšanās reizē pārstāvētās Norvēģijas pašvaldības, lai tuvāk iepazīstinātu ar energoefektīvo jeb pasīvo ēku ekspluatāciju un ar uzturēšanu saistītajiem jautājumiem. Par tikšanos un uzaicinājumu gandarīts ir arī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, atzīstot, ka šī vizīte bijusi patiesi vērtīga un iedvesmojoša.

 

Sagatavoja Zane Landsmane