Aloja

Alojā septīto reizi pulcējās drosmīgākie pļaušanas meistari

Lai veicinātu darba tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, biedrība “Alojas novada attīstība” sadarbībā ar Alojas kultūras namu 21. jūnijā septīto reizi aicināja uz Alojas novada Pļaušanas svētkiem un Jāņu ielīgošanu.

 

Pļaušanas disciplīna pulcēja vairāk nekā 20 dažāda vecuma dalībnieku. Ar pirmā vāla pļaušanu sacensības atklāja Alojas novada pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš. Spēkošanās pļaušanas meistarībā turpinājās dažādās vecuma grupās individuālajās un komandu disciplīnās. Katra dalībnieka veikumu vērtēja sacensību tiesneši, kuri raudzījās, lai darbs tiktu darīts veikli, pļāvums būtu taisns, gluds un tīrs. Svarīgs bija arī pļāvēja iznesīgums, tērps un līdzjutēju aktivitāte.

 

Svētkus ar interesantām aktivitātēm papildināja vietējie uzņēmēji. Uzņēmums SIA “Tēraudiņi” rīkoja kartupeļu spēles. Interesentiem bija iespēja sacensties kartupeļu mešanā mērķī, kartupeļu lasīšanā un kartupeļu maisu nešanā. Savukārt SIA “Draugu dārzs” aicināja iesaistīties koka sportā, lai pārbaudītu prasmes zāģēšanā. Sacensības notika četrās disciplīnās – profu, retro un divās tautas klasēs.

 

Līdz ar Pļaušanas svētkiem bija iecerēta arī lustīga Jāņu ielīgošana kopā ar tautas mūzikas instrumentu ansambli “Kokle”, deju kolektīvu “Sānsolis”. Bija paredzēta ugunsrata ripināšana, silta siera baudīšana, pūdeles uzstādīšana un aizdegšana, bet stiprā lietus dēļ pasākumu nācās atlikt. Taču Līgo vakarā ugunsrata ripināšana un pūdeles aizdegšana pulcēja vairāk nekā pussimts alojiešu un viesu.

 

Pļaušanas svētku rezultāti:

Dāmas

19 – 49 gadi (laukums 6 x 5 m)

1.vieta – INESE VEINBERGA (laiks 02:15)

2.vieta – ZANDA BĪVIŅA (laiks 02:16)

Dāmas

50 – 64 gadi (laukums 6 x 5 m)

1.vieta – LIJA TAURIŅA (laiks 01:55)

2.vieta – ELGA VEIDE ( laiks 01:59)

Vecmeistares

virs 75 gadiem (laukums 6 x 5 m)

1.vieta – AUSMA SILMALE (laiks 03:40)

 

Komanda

dāmas (laukums 6 x 10 m)

1.vieta – “LĒDIJAS Nr.1” ( laiks 02:34)

Zanda Bīviņa

Inese Veinberga

Elga Veide

Inga Mauriņa-Kaļva

 

Zēni

līdz 13 gadiem (laukums 6 x 5 m)

1.vieta – EDUARDS VĪTOLIŅŠ (laiks 05:05)

Jaunieši

14-18 gadi (laukums 6 x 5 m)

1.vieta – KLĀVS ELSIŅŠ (laiks 01:46)

2.vieta – RŪDIS BĪVIŅŠ ( laiks  03:13)

Kungi

19 – 39 gadi (laukums 7 x 7 m)

1.vieta – MAREKS VEINBERGS ( laiks 01:50)

2.vieta – NORMUNDS VANDELIS (laiks 02:11)

3.vieta – GUNTARS MODERNIEKS ( laiks 02:45)

4.vieta – JĀNIS VANDELIS (laiks 03:15)

Kungi

40 – 49 gadi (laukums 7 x 7 m)

1.vieta – ARVĪDS OZOLS (laiks 01:55)

Vecmeistari

virs 75 gadiem (laukums 6 x 5 m)

1.vieta – LAIMONIS PUĶĪTIS (laiks 01:43)

2.vieta – JĀNIS VIĻUMSONS (laiks 01:49)

 

Komanda

jaunieši līdz 18 gadiem ( 6 x 10 m)

1.vieta – “JAUNIEŠI !!!” (laiks 02:34)

Mārtiņš Elsiņš

Rūdis Bīviņš

Klāvs Elsiņš

 

Komanda

kungi (laukums 8 x 15 m)

1.vieta – “ĀSTERIEŠI” (laiks 03:52)

Normunds Vandelis

Laimonis Puķītis

Jānis Vandelis

Jānis Viļumsons

2.vieta – “VIETĒJIE” ( laiks 03:55)

Arvīds Ozols

Klāvs Elsiņš

Guntars Modernieks

Mārcis Volkovs

 

 

Alojas novada ceļojošais kauss pašvaldības komandām

(laukums 6 x 10 m)

 “CADA” (laiks 06:08)

Inga Mauriņa-Kaļva

Zanda Aderniece

Valdis Možvillo

Valdis Bārda

 

 

Speciālbalvas par pļāvēju noformējumu

Zandai Bīviņai

Rūdim Bīviņam,

Zandai Aderniecei

 

SIA “Tēraudiņi” Kartupeļu spēles:

Kartupeļu mešana mērķī

līdz 7 gadiem

1.vieta – MARIUSS LUČINS (3 punkti)

Kartupeļu mešana mērķī

virs 7 gadiem

1.vieta – AMANDA SAULĀJA (13 punkti)

2.vieta – DANIELS ZARIŅŠ – ( 5 punkti)

2.vieta – KITIJA VIĻUMSONE (5 punkti)

3.vieta – KĀRLIS VEINBERGS ( 2 punkti)

3.vieta – ADRIANA JURJEVIČA (2 punkti)

Kartupeļu lasīšana

bērni

1.vieta – SANTA IVANOVA (laiks 03:16)

2.vieta – VIKTORIJA UNGURE ( laiks 04:13)

3.vieta – ALISE ABENDROTE ( laiks 04:41)

Kartupeļu lasīšana

pieaugušie

1.vieta – MONTA MELBĀRDE ( laiks 01:39)

2.vieta – ELGA VEIDE (laiks 01:59)

3.vieta – INETA EGLĪTE ( laiks 02:09)

Kartupeļu maisu nešana

1.vieta – MĀRCIS VOLKOVS ( laiks 44:57)

2.vieta – NORMUNDS VANDELIS ( laiks 48:96)

3.vieta – JĀNIS VANDELIS ( laiks 49:19)

 

SIA “Draugu dārzs” Koku sports

Tautas klase “Fuksītis”

kungi

1.vieta- HARALDS SIKTĀRS ( 13,4 punkti)

2.vieta- ARMANDS BUKULDS (19,7 punkti)

3.vieta – DZINTARS BĪVIŅŠ (32,1 punkti)

Tautas klase “Fuksītis”

dāmas

1.vieta- INESE VEINBERGA (44.3 punkti)

 2.vieta – ELGA VEIDE (96.2 punkti)

Tautas klase “Īkā”

divrocis

1.vieta – VALDIS ČEČIŅŠ  (45,3 punkti)

             MĀRIS KRŪMIŅŠ

2.vieta – DAINIS KĀRKLIŅŠ (51.2 punkti)

               INGARS DALKA

3.vieta – DZINTARS BĪVIŅŠ ( 93,6 punkti)

              ARMANDS BUKULDS

“Profi” klase

1.vieta – GUNTARS MODERNIEKS (15,8 punkti)

2.vieta – JURIS KAĻVA ( 78,6 punkti)

“Retro” klase

1.vieta – INGARS DALKA ( 31,6 punkti)

2.vieta – EDUARDS BUKULDS ( 57,6 punkti)

3.vieta – DAINIS KĀRKLIŅŠ ( 58,6 punkti)

 

PALDIES svētku sponsoriem:

 SIA “Karlo Auto”

 SIA “Mieriņš”

 SIA ”Tēraudiņi”

 SIA “Draugu dārzs”  

 ZS “Līcīši”

 SIA “Madara 93” Aloja

 ZS “Birznieki”

 SIA “Būsi vesels”

 SIA “Avotiņš LC”

 

PALDIES svētku organizatoru palīgiem:

Alojas pilsētas un pagasta pārvaldei un Arvīdam Ozolam, Alojas kultūras namam un  Inetai Laizānei un Ingai Neimanei, Duduru ģimenei, Andai Bondarei, Vēsmai Ozolai, Zandai Bīviņai, Zandai Aderniecei, Sanitai Bārdai, Rasmai Oinaskovai, SIA ”Tēraudiņi” un Valdim Možvillo, Jurim Kaļvam, SIA “Draugu dārzs” un Mārim Siktāram, Alvim Bondaram, Valdim Bārdam, Helmutam Bondaram, Haraldam Siktāram, Guntaram Moderniekam, Jānim Viļumsonam, Baibai Mauriņai, Sandai Melbārdei, Elīzai Cepurniecei, Adrianai Jurjevičai.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko, Ineta Laizāne

Liānas Lilenblates-Sipko foto      

   

[Not a valid template]