Aloja

Informācija par novada bibliotēku darba laiku vasarā

Informējam par izmaiņām Alojas novada bibliotēku darba laikos vasaras periodā.

 

Staiceles bibliotēka – no 1. jūlija līdz 29. jūlijam slēgta. Darbu atsāk 1. augustā.

Ungurpils bibliotēka – no 28. jūnija līdz 29. jūlijam slēgta. Atsāk darbu 1. augustā.

Vilzēnu bibliotēka – no 27. jūnija līdz 15. jūlijam slēgta. Atsāk darbu 18. jūlijā.

Braslavas bibliotēka – no 25. jūlija līdz 5. augustam. Darbu atsāk 8. augustā.

Puikules bibliotēka – no 18. jūlija līdz 12. augustam. Darbu atsāk 15. augustā.

Alojas bibliotēka – atvērta visu vasaru.