Alojas administrācija

Pašvaldība nodod publiskai apspriešanai transporta infrastruktūras plānojuma projektu

Saskaņā ar 2016. gada 29. jūnija Alojas novada Domes sēdes lēmumu Nr. 326 (protokols Nr.8 2#), publiskajai apspriešanai tiek nodots Alojas un Staiceles pilsētu transporta infrastruktūras plānojuma projekts.

 

Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016.gada 30.jūnija līdz 22.jūlijam.

 

Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem šajā laikā var iepazīties pašvaldības mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Sabiedriskā apspriešana, Alojas novada domē un pārvaldēs:

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;

Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē;

 

Iedzīvotāju ieteikumi un viedokļi iesniedzami rakstiski Alojas novada domē, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV – 4064 vai elektroniski, sūtot uz dome@aloja.lv ar norādi “Alojas un Staiceles pilsētu transporta infrastruktūras plānojuma projekta apspriešana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes novadā:

11. jūlijā plkst.16.30 Alojā, plkst.18.00 Staicelē

 

Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis, tālr. 26153725, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv