Alojas administrācija

Par augstiem sasniegumiem mācībās pasniegta Absolventa balva

absolventa_balva

4. jūlijā Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda svinīgi pasniedza pašvaldības Absolventa balvu 100 EUR vērtībā Alojas Ausekļa vidusskolas absolventam Edgaram Roļskijam. Jaunietis šopavasar beidza 12. klasi, uzrādot augstus sasniegumus mācībās (vidējā atzīme virs 8 ballēm). Svinīgajā brīdī klāt bija arī Edgara mamma Anita, klases audzinātāja Sarmīte Mangulsone un skolas direktore Inese Mētriņa. 

Edgars savu nākotni vēlas saistīt ar mūziku, tāpēc plāno studēt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā skaņu režiju. 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko