Aloja

Vītolu fonda stipendijas saņem arī divi jaunieši no Alojas novada

Laura Ozoliņa ar Krogzemju radiniekiem

Pateicoties 183 ziedotājiem no Latvijas, ASV, Kanādas, Anglijas, Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas, Venecuēlas un Dānijas, studijas uzsāks 249 pirmkursnieki. Ar 419  esošajiem stipendiātiem līgumi ir pagarināti. Stipendijas lielumu nosaka ziedotājs, un tās lielums ir no 1500 EUR līdz 6000 EUR gadā. Kopā 2016./2017. mācību gadā tiks izmaksāts 1 058 000 EUR.

 

Vītolu fonds sadarbojas ar 30 uzņēmumiem, 7 fondiem, 32 organizācijām un korporācijām, 95 privātpersonām, un dibinātas 19 testamentāro novēlējumu stipendijas. Īpašā Draugu stipendija – pateicoties jau absolvējušo stipendiātu un citu labvēļu ziedojumiem – spēs atbalstīt 16 jaunos studentus.

 

No Alojas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 7 jaunieši, to vidū ir 2 jaunie stipendiāti – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas un skatuves mākslas, Skaņu režijas studiju programmas students Edgars Roļskijs (In Memoriam Dagnija Strautnieks stipendija). Kā arī, jaundibināto stipendiju Džeimsa Krogzemja piemiņai, kura novēlēta Alojas novada jauniešiem, saņems Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes Informācijas tehnoloģijas programmas studente Laura Ozoliņa.

 

Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Pieteikšanās nākamā mācību gada stipendijām no 2017. gada 15. janvāra līdz 1. martam.

Vita Diķe

valdes priekšsēdētāja

Tālrunis: 26022856

info@vitolufonds.lv

www.vitolufonds.lv