Aloja

Zinību diena Ozolmuižas pamatskolā

1. septembra rīts bija īpašs, jo tik daudz jauku emociju – priecīgi un saposušies skolēni un viņu vecāki, smaidoši skolotāji. Gan skolā, gan pils parkā skaisti dekori, par kuriem paldies Ingunai Skrīvelei un viņas palīgiem.

 

Skolas zālē visus sagaidīja Zīļuks un Burtu meitiņas – ceturtklasnieces Vanesa  Dženija Kodacka un Amanda Girgensone). Tie aicināja ievest 1.klasīti (audzinātāja Anta Tobiass). Zīļuks bija bēdīgs, ka nav vairs iepriekšējo devīto, bet noskaidroja, ka viņi mācās Alojas Ausekļa vidusskolā, Valmieras 5.vidusskolā, Smiltenes un Valmieras tehnikumos. Pirmklasnieki atvadījās no savas mīļākās rotaļlietas, saņēma Ābecīti un kopā ar vecākiem aizdedza svecīti. Mazu dāvaniņu katram atsūtīja Gudrā Pūce.

 

Jaukus vēlējumus sūtīja Brīvzemnieku pagasta pārstāve Maija Martinova, Alojas novada izglītības speciāliste Ilze Kapmale un Bērnu sociālās aprūpes centra “Zīles” direktore Dace Lapšāne.

 

Pēc svinīgā pasākuma skolas pagalmā tika atklāts informācijas stends par Ozolmuižas pili kā valsts nozīmes kultūras pieminekli. Tā izgatavošanai, uzstādīšanai un bukletu izdošanai tika saņemti 300 eiro no Limbažu fonda, piedaloties projektā ,,Kultūra. Māksla.Vēsturiskais mantojums.” Projektu rakstīja un realizēja Ozolmuižas pamatskolas darbinieku grupa – Inese Bite, Jurijs Līcis, Juta Circene, Māra Meinarda un Vizma Stumpe. Klātesošie saņēma arī bukletus par Ozolmuižas pils vēsturi.  Pēcpusdienā skolas darbinieki apmeklēja Sēļu muižu.

Māra Meinarda, Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece