Aloja

Staiceles vidusskolas mazpulks – K.Ulmaņa “Pikšās”

Saulainajā 4. septembra rītā Staiceles vidusskolas  mazpulcēni devās uz Dobeles rajona Pikšām, kur tradicionāli tika atzīmēta Mazpulka idejas ieviesēja Latvijā – mūsu valsts 4. prezidenta Kārļa Ulmaņa – 139. dzimšanas diena.

Informācijai. Muzejs apmeklētājiem atvērts visu gadu un piedāvā telpas un teritoriju dažādiem pasākumiem: semināriem, konferencēm, sporta spēlēm, gadskārtu godu atzīmēšanai, jaunlaulātajiem, kolektīviem, domubiedriem, nakts mītni, vietu teltīm un ugunskuram. Katrs apmeklētājs te jūtas kā mīļš ciemiņš. Pikšas ir viena no mūsu valsts dibinātāja, brīvības ceļa aizsācēja, pirmā Latvijas Ministru prezidenta un 4. Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņas vieta un dzimtās mājas. Atjaunotās ēkas un izveidotā ekspozīcija, ko vienmēr, tur ciemojoties, apskatām, sniedz plašu informāciju par K.Ulmaņa devumu valsts tapšanā un attīstībā, dod iespēju saprast lauksaimniecības attīstības procesu 1918. – 1940. gados, stāsta par iepriekšējo gs. sadzīvi un darbu Zemgales laukos, dod iespēju apskatīt lauku darbarīkus. Daudz enerģijas un spēka muzeja attīstībā ieguldījis tā ilggadējais vadītājs Gunārs Ulmanis. Viņš ir arī autors muzejā apskatāmajām gleznām.

Vispirms tāpat kā pagājušajā gadā – staicelieši kopā ar mazpulcēniem no visiem novadiem un viņu vadītājiem veidoja lielu ziedu paklāju, šoreiz tematika: Gudrības simbols pūce.

Ļoti interesanti bija vērot, iepazīt un izmantot mazpulcēniem katrreiz doto iespēju – tirgoties ar pašu izaudzēto, pašu ceptajiem, vārītajiem un gatavotajiem lauku labumiem. Kaut arī mēs netirgojāmies, jo nav tik daudz izaudzēts, lai pārdotu – priecājāmies par bagāto sortimentu tirdziņā (sākot no kūkām, raušiem un dzērvenēm, beidzot ar tamborējumiem un koka meistardarbiem).

Vēlāk pulcējāmies pie K. Ulmaņa piemiņas akmens, kur Latvijas Mazpulka vadība uzrunāja mūs, svinīgus vēlējumus jauniešiem izteica dažādas uzaicinātās personas, tika pasniegtas Kārļa Ulmaņa stipendijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem par godprātīgu, izcilu studiju darbu un sasniegumiem zinātnē. Svētkos klātesošos sveica jauktais koris PaSaulei un grupa Rumbas kvartets.

Pēc svinīgajām uzrunām mazpulcēniem tika dota iespēja radošajās aktivitātēs iepazīt muzeja vērtīgos krājumus, piemēram atminot krustvārdu mīklu vai atrodot norādīto priekšmetu muzeja teritorijā. Bet pasākuma noslēgumā tikām cienāti ar gardo miežu-kartupeļu putru. Mājupceļā iegriezāmies Saulkrastos, lai smeltos enerģiju un baudītu Latvijas dabas skaistumu Baltajā kāpā.

Paldies Staiceles vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei par iespēju mazpulcēniem pabūt brīnišķīgos svētkos – patriotisma stundās – K. Ulmaņa Pikšās. Un katru septembri mazpulcēni veic apkopojumu par vasarā izaudzēto un gatavojas Latvijas Mazpulku rudens ražas forumam, tad arī mēs plānojam dalību šogad – 15.oktobrī Priekuļu tehnikumā.

Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle – jūras apskalota, saules — mīļās labās, gaišās, karstās – sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu celta, aizstāvēta un sargāta! Latvija – tagad un visos laikos. (Kārlis Ulmanis.)

Lai mums, īpaši jaunatnei, kopīgiem spēkiem, labiem darbiem un domām, senču vērtības mācoties un sargājot – izdodas Latviju arvien saulītē celt!

Anda Timermane,

Staiceles vsk. mazpulku vadītāja