Aloja

Dzejas dienas Staiceles vidusskolā

Tradicionāli septembris Latvijā ir Dzejas dienu mēnesis, kad visdažādākajās pilsētās un pagastos skolēni uzaicina pie sevis ciemos rakstniekus un dzejniekus. Arī Staiceles vidusskolā 2016. gada 8. septembrī notika Dzejas diena 1. – 12. klasei, svinot rakstnieces un dzejnieces Dainas Avotiņas dzimšanas dienu (1926), Raiņa un Klāva Elsberga piemiņu, Andreja Pumpura 175. jubileju. Tāpēc katrs klases kolektīvs lasīja pieminēto autoru darbu fragmentus pie Klāva Elsberga piemiņas akmens. Arī dziedājām un dejojām. Uzaicinājām pasākumā piedalīties arī Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas 1. kursa audzēkņus.

Kas interesants bija šajā dienā? 1. klase ar audzinātāju Maiju Andersoni sveica staicelieti, kura apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni – Dainu Avotiņu ar dziesmām Droši vien tā pasaka bija un Zelta upīte. 2. klase (audzin. Dace Priekule) dziedāja Mākonītis un Mākonīte. 3. klase (audzin. Baiba Eglīte) arī dziedāja un vēl rādīja mums moderno deju ar dziesmu Tuc, tuc. 4. klase dziedāja tautasdziesmu  (audzin. Inga Neimane) un runāja Raiņa dzejoli  Kas tur bija?  5. klase (audzin. Vizma Tiltiņa) runāja Klāva Elsberga dzeju. 6. klase (audzin. Linda Abendrote) lasīja Dainas Avotiņas dzeju. 7. klase (audzin. Vija Brente) runāja Raiņa atziņas un dzejnieka dzeju lasīja 8. klase (audzin. Irēna Graviņa), bet 11. klase (audzin. Alda Grāvere) bija izvēlējušies un lasīja Eduarda Veidenbauma vārsmas. 9. un 12. klase (audzinātājas Valentīna Andrejeva un Antra Rudzīte) ar A. Pumpura un I. Ziedoņa dzeju iesaistīja klātesošos rituālā. Ļoti skaisti izklausījās vārdi: Mīl katrs baltu maizes riku, es mīlu lauku rudens pliku.

Man patika skolas darbinieces Katrīnas Antoņukas dziedājums. Viņa izpildīja ukraiņu tradicionālo dziesmu Ti ž mene  pidmanula, ti ž mene  pidvela. Visiem skolēniem ļoti patika, kā D. Avotiņas dzejoli izteiksmīgi nolasīja mūsu vidusskolas direktore Sandra Brokāne.

Dzejas dienu noslēgumā direktora vietniece audzināšanas jomā Maija Andersone apsveica skolas kolektīvu ar jaunā mācību gada iesākšanos un iepazīstināja jaunievēlēto Skolēnu pašpārvaldi. Prezidente joprojām būs Ieva Loreta Reide no 7. klases. M. Andersone arī pateicās skolas kolektīvam par brīnišķīgo stundu, kas bija veltīta Dzejas dienām un šī gada dzejniekiem – jubilāriem. Liels paldies latviešu valodas skolotājām Antrai Rudzītei un Brigitai Krūmiņai par pasākuma sagatavošanu. Paldies skaņu operatoram Daināram Konrādam, skolas bibliotekārei Ivetai Apsītei, mūzikas skolotājai Līgai Siliņai par muzikālo atbalstu. Paldies fotogrāfam Eināram Bērziņam par darbu šajā dienā!

Ieva Reide,

Skolēnu pašpārvaldes prezidente