Aloja

Alojas un Limbažu koklētāji Latvijas dienās Kopenhāgenā.

              Alojas Māriņa un Limbažu kultūras nama tautas mūzikas instrumentu ansamblis Kokle Kopenhāgenā Dānijā piedalījās Pasaules mūzikas festivālā pirmoreiz notikušajās Latvijas dienās. Ansambļu vadītāja Anita Viziņa-Nīlsena stāsta, ka koncerti norisinājušies dažādās pilsētas vietās. Šī festivāla viens no mērķiem ir iepazīstināt vietējos iedzīvotājus un viesus ar mūziku no dažādām pasaules valstīm – Indijas, Brazīlijas, Ēģiptes, Āfrikas, Ziemeļvalstīm u.c. Pasākuma organizēšanā svarīga loma bija nevalstisko organizāciju sadarbībai, un arī biedrība Dānija – Latvija, kurā darbojas pati A. Viziņa-Nīlsena, iesaistījās Latvijas dienu (25. gadadienā kopš neatkarības iegūšanas) programmas veidošanā un norisēs. Apmeklētājiem bija iespēja ne vien dzirdēt latviešu mūziku, bet arī redzēt filmas par Latviju, Dziesmu un deju svētkiem, dzirdēt mūsu valodu. Tāpat varēja iegādāties rokdarbnieču veikumu, iemācīties adīt, filcēt un ne tikai to vien.

            Pirmo reizi šajā festivālā tika uzaicināti mūziķi no Latvijas – jau pieminētie Alojas un Limbažu kolektīvi, uzstājās arī Kopenhāgenas latviešu koris. Mazajā pagalmiņā skatītāju saradās vesels pulks. Pamatā bija latvieši, kurus dzīves ceļš aizvedis uz Dāniju. Interesentiem bija iespēja mācīties latviešu dejas Alojas kultūras nama svētku režisores Ingas Neimanes vadībā. Papildus koncertiem notika kokles, cītaras un cītarkokles spēles apguves meistarklases, kuras vadīja A. Viziņa-Nīlsena un Valters Reiznieks. Interesentu netrūka, un nākamgad iecerēts tikties atkal! Festivālu noslēdza kopīgi nodziedāta latviešu tautasdziesma Pūt, vējiņi!. Nākamajā dienā bija laiks daļēji apskatīt Kopenhāgenu, bijām pie pasaku tēla Mazās Nāriņas, kura ir pilsētas simbols, izbraucām ar kuģīti  un pēc tam jau vajadzēja doties mājup. Par atbalstu šim koncertbraucienam A. Viziņa-Nīlsena ir pateicīga Alojas un Limbažu novada pašvaldībai.

Sagatavoja Ilva BIRZKOPE, Inga NEIMANE

Foto no Mārītes Magones albuma