Aloja

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds aicina uz pasākumu NVO un pašvaldību pārstāvjus

5.oktobrī Limbažos, Rīgas ielā 16, Limbažu novada administratīvās ēkas mazajā zālē plkst. 11.00 aicinām Jūs piedalīties Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda rīkotajā pasākumā novadu NVO un pašvaldības pārstāvjiem. Tā būs noderīga un interesanta iespēja ieinteresētajām organizācijām, kas vēlas gan pozitīvi ietekmēt vietējo attīstību un risināt problēmas, gan uzlabot savas zināšanas un iemaņas projektu pieteikumu izstrādē, projektu grāmatvedības uzskaites organizēšanā un projektu īstenošanas uzraudzībā. Aktivitātes mērķis ir līdzdarboties reģionu NVO interešu aizstāvības stratēģiju izstrādāšanā, kas balstīta uz vietējo kopienu vajadzībām sabiedrības attīstībai.

Pasākums plānots kā tikšanās ar novadu NVO aktīvistiem un pašvaldības lēmumu pieņēmējiem vietējo iedzīvotāju vajadzību noskaidrošanas formātā “Kafija ar politiķiem”.  Tā ir Zviedrijā radīta un Latvijā adaptēta līdzdalības metode, kuras mērķis ir pārdomātā un patīkamā vidē iesaistītajām pusēm dot iespēju satikties un pārrunāt aktuālus jautājumus. Pasākuma ilgums būs apmēram 3-4 stundas.

Semināra lektore Inese Vaivare ar vairāk nekā 10 gadus ilgu pieredzi darbā valsts pārvaldē, 5 gadus – nevalstiskajā sektorā.

Pasākumu vadīs Anita Kehre, starptautiskās komunikācijas eksperte, kas ieguvusi maģistra grādu gan komunikācijā, gan tiesību zinātnē, piedalījusies daudzos ES projektos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF)  2016.gada jūnijā ir sācis īstenot NVO darbības stiprināšanas projektu, kas orientēts uz vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projekta “Spēks un rūpes: izaugsmei un atbalstam” mērķis ir uzlabot kopienu iniciatīvas atbalstošu NVO savstarpēju informētību  un sadarbību.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pasākumam līdz 3.oktobrim pa tālruni 29287367 vai epastu Anita.kehre@gmail.com