Aloja

Septembris Alojas Ausekļa vidusskolā

    Septembra beigas sagaidām ar silto atvasaras sauli, asteru pušķiem un dāliju bagāto krāsu. Bērnu smaidīgās un norūpējušās sejas liecina, ka katram jaunais mācību gads ir sācies ar savām sajūtām, emocijām un pārdomām.

    Mācību darbs ir raiti sācies. Aiz muguras 1. septembra svētki. 10. klases skolēni savas pamatskolas zināšanas ķīmija un fizikā rādīja valsts diagnosticējošos darbos, kas notika 22. septembrī.

    22.septembri vadījām tā, lai atbilstu moto “Diena bez auto”. Priecēja tas, ka daudzi skolēni ceļu mēroja uz skolu ar kājām, riteņiem tik ļoti ierastā skolēnu autobusa vietā,     11. klases skolēni aktīvi atpūtās mērojot ceļa posmu Aloja – Limbaži – Aloja ar riteņiem. 23. septembris vienoja visu skolu olimpiskajā dienā.

    15.septembris bija nozīmīgs ar to, ka skolā bija ugunsdrošības un evakuācijas mācības, kurās piedalījās ugunsdzēsēji no dažādiem novadiem.

    Interesantā mācību ekspedīcijā uz Ungurpili (20.,21. septembrī) devās 6.b  klases skolēni skolotāja Jura Alpa vadībā, kur kopā ar  Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes vides izglītības Centra vadītāju Intu Somu un Dabas aizsardzības pārvaldes vecāko vides inspektoru Guntaru Viļļu  veica interesantus uzdevumus vietējā parka un ezera izpētē. Naktsmājas ekspedīcijas dalībniekiem nodrošināja viesmīlīgās mājas “Kaķīši” saimniece, skolas direktore Inese Mētriņa. Pirms tam klase piedalījās Ungurpils parka sakopšanā kopā ar audzinātāju Aivu Nemmi.

    28.septembrī Mehatronikas skolas nodarbības Vidzemes augstskolā apmeklēja  un papildus zināšanas ieguva V.Kokins, I.Barans, E.Bartkevičs.

    No 27.- 29. septembrim Alojas Ausekļa vidusskolas 11. klases skolēni Klāvs Elsiņš, Arta Bārda, Emīls Kondrāts un skolotāja Zinta Ādamsone piedalīsies inovāciju nometnē Somijā, kur smelsies pieredzi mācību uzņēmumu izveidē.

    3.klase sākusi dalību projektā “Sporto visa klase”, aktīvi sportojot katru dienu, gan sporta stundās, gan interešu izglītības pulciņos basketbolā un futbolā. Pirmais kopīgais pasākums 2. novembrī, kad tiksies visas Vidzemes 3. klases, kas ir iesaistījušās projektā.

    Dzejnieka Ausekļa dzimšanas dienu atzīmējām, veidojot rudens ziedu rakstus pie dzejnieka krūšutēla skolas pagalmā. Turpinoties dzejas mēnesim skolēni 7.oktobrī pašizglītošanās dienā veiks projektu “Seko Auseklim”, kura ietvarā mācīsies un skaitīs dzeju, ilustrēs dzejoļus.

    Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni brīvo laiku līdz šim pavadīja skolas sporta laukumā, bērnu rotaļu laukumā, kas aprīkots ar atrakciju vietām, āra trenažieriem gan maziem, gan lieliem. Pagājušā gadā aizsākās āra Zaļās klases izveide, kas tapa pateicoties biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai “iniciatīvai. Pārdomāts dambretes galds aicina uz turnīru gan lielus, gan mazus. Šā gada 15. septembrī notika “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” realizētā projekta “Prāts vieno ģimeni un skolu” atklāšana. Finansējums projekta realizācijai tika gūts pašvaldības projektu konkursā. Projekta kopējās izmaksas ir 1200 eiro, no tiem 1000 eiro piešķīra pašvaldība, 100 eiro ziedoja SIA “Miks D”, bet biedrības līdzfinansējums ir 100 eiro.

    Alojas Ausekļa vidusskolas atbalsta biedrība ar citiem sadarbības partneriem atklāja jaunas aktivitātes Zaļajā klasē (āra tāfeli, skaitīkļus, stendu, kur var mācīties siet dažādus mezglu veidus, matemātisko ezi, skaitļu trepi un āra soliņus). Gaumīgi un kvalitatīvi izveidotās aktivitāšu vietas tagad skolēni bieži izmanto pagarinātās grupas laikā, pēc stundām. Mazie bērni, kas nemācās skolā, arī ir novērtējuši šo jauno iespēju un kopā ar vecākiem, vecvecākiem labprāt izmanto āra aktivitātes atpūtai. Prezentācijas dienā Alojas Ausekļa vidusskolas atbalsta biedrības vadītāja Ineta Miezīte bija sarūpējusi cienastu visiem bērniem, viesiem, kas piedalījās Zaļās klases atklāšanā, tāpat piemiņas dāvanas saņēma cilvēki, kas kaut ar niecīgāko atbalstu bija līdzējuši šī projekta īstenošanā. Prezentācijā piedalījās visi Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolēni un skolotāji. Āra aktivitātes vadīja skolotājas Ineta Lopenova, Aija Kalnmača, Sarmīte Rozīte, Līga Kokina.

    Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs, savu vislielāko, paldies saka Inetai Miezītei (Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai vadītājai), Mārim Siktāram un viņa komandai (kas šo projektu īstenoja dzīvē, izgatavojot šīs āra aktivitātes kokā un akmenī).

Lai visiem veiksmīgs 2016./2017.mācību gads, mākiet saskatīt cilvēkos labo, jo bieži vien slikto redz vairāk, kā labo. Iegūstot jaunus draugus, noteikti, nevajag aizmirst par vecajiem. Protiet novērtēt to, kas Jums ir, un dalieties labajā!

Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece mācību jomā Inatra Vaļicka

29.09.2016