Alojas administrācija

Ungurpils muižas parks top arvien sakārtotāks

Latvijas pašvaldības šogad Meža dienās uzsākušas jaunu tradīciju – līdz Latvijas simtgadei trīs gadu garumā – padarīt valsti krāšņāku ar koku stādījumiem un mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos.

Arī Alojas novada pašvaldība iesaistījusies cēlajā Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”, gūstot atbalstu 400 eiro apmērā soliņu un atkritumu urnu izgatavošanai un uzstādīšanai Ungurpils muižas parkā.

Septembra trešajā sestdienā parkā rosījās pulciņš laužu. Skolotājas Aivas Nemmes vadībā skolēni vāca atkritumus, lūzušos zarus. Tāpat iesaistījās arī ģimenes ar bērniem, deputāti, pārvaldnieks Arvīds Ozols un citi interesenti. Valdis Možvillo izlīdzēja ar traktortehniku, lai parka topošajā skvēriņā noņemtu zemes virskārtu un sagatavotu laukumu grants virskārtas uzbēršanai. Tika sagatavota arī vieta soliņu uzstādīšanai, kurus tuvākajā laikā plānots izvietot.

Dienu iepriekš vīri teritorijā strādāja ar trimeriem, izpļaujot aizaigušās vietas. Par talcinieku ēdināšanu gādāja Anda Bondare. Parka labiekārtošanas darbi turpināsies arī nākamajā pavasarī.  

Projekta finansiālais atbalstītājs “Meža attīstības fonds”.

Projekts tapis programmā “Meža dienas 2016”.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Ingas Neimanes foto