Aloja

Konsultācijas sniegs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti

13. oktobrī no plkst.14 līdz plkst.15.30 Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes ēkā, Lielā ielā 7, 2. stāvā notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Valmieras reģiona  valsts bērna tiesību aizsardzības galvenā inspektore Renāte Alberga un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referente Sanita Kokenberga sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Alojas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, pedagogi, policijas darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns – vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.

Papildus informāciju variet saņemt pie inspekcijas inspektoriem 64233585 vai 26809523.