Aloja

”Bitītes” iepazīstas ar drošību ikdienas situācijās

20161003_16153623.septembra rītā pilsētas bibliotēku apmeklēja PII “Auseklītis” vecākās grupas “Bitītes” 15 audzēkņi ar skolotāju Līgu, lai, pirmkārt, iepazītos ar bibliotēku un piedalītos tematiskajā pasākumā par tēmu “Mana drošība”.

Veselības un drošības pamatā ir izvēles, kuras cilvēki izdara dzīves laikā, kad katrs no mums izvēlas rīkoties droši vai nedroši. Tādēļ pieaugušajiem ir bērniem jāmāca saredzēt nedrošu situāciju un pašiem novērtēt iespējamās sekas.

Kopīgi ar bērniem izrunājām par drošu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, piemēram:
– cik bīstamas var būt dažādas aktivitātes uz paaugstinātām virsmām, piemēram, palodzēm, krēsliem vai trepēm;
– kāpēc neaiztikt, neglaudīt un nemīļot svešus suņus un kaķus;
– kāpēc bērni vieni paši peldēties nedrīkst!
– kāpēc braucot ar velosipēdu, vienmēr jālieto ķivere un citi aizsargi, neatkarīgi no tā, cik tālu no mājas ir jābrauc;
– kāpēc netuvoties zemē nokritušam elektrības vadam;
– kāpēc braucot automašīnā bērnam jāsēž atbilstošā sēdeklī un jāpiesprādzējas ar drošības jostu;
– cik bīstama var būt nepiesardzība uz ielas kā gājējiem, utt.

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis jaunu interaktīvu materiālu “Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt” – 10 tiešsaistes atvērumus jeb spēles, kas paredzēti 4 līdz 11 gadus veciem bērniem izpratnes veicināšanai par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās, kurus kopīgi arī iepazinām. Bērni guva ieskatu par drošību virtuvē, ugunsdrošību, elektrodrošību, par palīdzības izsaukšana nelaimes un ugunsgrēka gadījumā, par saziņu ar svešiniekiem uz ielas un mājās, par savainojumiem, ko izraisa dzīvnieki, par drošu spēlēšanos, par drošību pie ūdens, par drošību uz ielas, par drošu pārvietošanos automašīnā, utt.
Kopīgi noskatījāmies interaktīvu video “Drošs ceļš uz skolu” un “Bērnu drošība”.

Noslēgumā bērni nedaudz padarbojās radoši – zīmējot. Zīmējumi tapa pēc brīvas izvēles, tajos bija attēloti gan iespaidi par bibliotēku, gan par bibliotēkā dzirdēto un redzēto.

Uz tikšanos bibliotēkā!

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde
Mairitas Vītolas foto