Aloja

Alojieši viesojās pie sadarbības partneriem Norvēģijā

SALA_apvienotie logo

No 21. līdz 23. septembrim pieredzes apmaiņas braucienā pie sadarbības partneriem uz Voleres pašvaldību Norvēģijā devās Alojas novada domes delegācija. Brauciena mērķis bija iepazīt norvēģu pieredzi energoefektīvu, zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībā un kontrolē. Centāmies noskaidrot to, kā vietējie iedzīvotāji tiek pārliecināti, motivēti ēku būvniecībā un apsildīšanā izmantot videi draudzīgus materiālus un tehnoloģijas un kāda ir to ietekme uz budžetu. Īpaša uzmanība tika vērsta uz Norvēģijas labās prakses piemēriem.

 

Vizītes laikā alojieši apmeklēja vairākas pašvaldības ēkas, kuras celtas kā zema enerģijas patēriņa būves, izmantojot modernas tehnoloģijas. Apskatījām Voleres Luterāņu baznīcu, vietējo bibliotēku, pašvaldības ēku, pamatskolu. Viesojāmies vecajā militārajā bāzē Haslemoenā, ko apsaimnieko pašvaldība. Tāpat apmeklējām vietējos uzņēmumus, tostarp lielāko kokapstrādes rūpnīcu Ziemeļeiropā, kas nodarbojas ar skaidplātņu ražošanu.

 

Notika arī abu pašvaldību pieredzes apmaiņas seminārs, kurā uzstājās Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne un Voleras pašvaldības speciālisti. D.Vilne stāstīja sadarbības partneriem par to, kāds bijis uzņēmējdarbības centra-bibliotēkas “Sala” būvniecības process, ko ēkā paredzēts izvietot, ko tā piedāvās iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmējiem. Savukārt norvēģi iepazīstināja ar Elverumas un Voleres pašvaldību nākotnes iecerēm vides un pilsētas attīstībā. Partneri atzinīgi novērtēja alojiešu ieceri pievērsties pasīvo ēku būvniecības idejai un dabas resursu izmantošanai pašvaldības infrastruktūras veidošanā. Diskusijā meklējām kopīgo un atšķirīgo uzņēmējdarbības veicināšanā pašvaldībās un motivāciju vietējās sabiedrības aktivizēšanai.

 

Par redzēto iespaidos dalās Alojas novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs Aivars Krūmiņš: “Brauciena laikā bija iespēja apmeklēt zema enerģijas patēriņa ēkas, kuras apkures vajadzībām tērē siltumenerģiju robežās no 15 līdz 50 kWh/m2 gadā. Energoefektivitātes ziņā tās gan nedaudz atpaliek no pasīvo ēku standarta, toties sākotnējās investīcijas būvniecībā ir zemākas, arī investīciju atmaksāšanās laiks ir īsāks. Zema enerģijas patēriņa ēkās noteikti ir jāierīko gan apkures, gan mehāniskās ventilācijas sistēmas. To redzējām arī katrā objektā, ko brauciena laikā apmeklējām. Šāda tipa ēkas nodrošina patīkamu termālo komfortu un augstu gaisa kvalitāti, ziemas aukstajās dienās nav jūtams diskomforts starp dažādas temperatūras virsmām, piemēram, logu stikliem un telpas gaisa temperatūru, ko var izjust tradicionāli būvētās ēkās. Liels pārsteigums bija redzēt modernu ugunsdzēsības sistēmu Voleras pašvaldības baznīcā. Šī ugunsdzēsības sistēma iedarbojas brīdī, kad uz atklātu liesmu reaģē sensors. Lai nebojātu inventāru un citu aprīkojumu, ūdens tiek izsmidzināts saspiestā veidā, radot miglas efektu, noslāpējot liesmas. Zema enerģijas patēriņa ēka ir kompromiss starp ēkas energoefektivitāti, komforta līmeni un būvniecības izmaksām. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka “Sala” ir pirmā šāda tipa ēka Alojas novadā, kas būvēta, domājot par CO2 samazinājumu.”

 

Domes deputāts Valdis Bārda: “Mani pozitīvi iespaidoja mūsu sadarbības partneru skatījums uz ilgtspējīgu pašvaldības attīstību. Mēs varētu mācīties kā veiksmīgi sadarboties pašvaldībai un citām institūcijām, skatīties uz attīstības procesiem kopsakarībās caur uzņēmējdarbības, izglītības un pašvaldības telpiskā plānošanas prizmu. Atšķirībā no ierastās prakses Latvijā, norvēģi liek uzsvaru uz esošo uzņēmēju attīstību nevis tik daudz uz jaunu uzņēmumu veidošanu.”

 

Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma stāsta: “Mani pārsteidza fakts, ka mazā pašvaldības teritorijā ir tik lieli ražošanas uzņēmumi. Uzņēmumu pārstāvji akcentēja abu valstu veiksmīgo sadarbību uzņēmējdarbības jomā, jo vairāki vietējie norvēģu uzņēmumi no Latvijas iegādājas izejvielas uzņēmuma darbības veicināšanā. Brauciena laikā smēlāmies jaunas zināšanas un pieredzi, kuru varēs izmantot turpmākajā darbā.”

 

Alojas novada pašvaldība ir viena no pirmajām Latvijā, kura uzsākusi zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību un izmantojusi koku kā pamata būvniecības materiālu sabiedrisko ēku celtniecībā. 2015. gada 1. aprīlī Alojas novada dome parakstīja līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”” īstenošanu. 2016. gada sākumā Ungurpils ciemā uzsāka Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” būvniecību. Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu procedūru veica SIA “MONUM”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 891 382,80 EUR, no tām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums – 664 610,05 EUR, Alojas novada domes līdzfinansējums – 226 772,75 EUR.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiek celta jaunbūve ar kopējo apsildāmo platību 526,2 m2, kuras siltumenerģijas patēriņš ekspluatācijas laikā uz apkurināmo telpu platību nepārsniegs 14,6 kWh/m2 gadā. Tiks radīta uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra, ko izmantos esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, vietējās sabiedrības aktivizēšanai. Ēkā tiks izvietota arī moderna bibliotēka.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniegusi konsultatīvu atbalstu darbā pie projekta idejas realizēšanas. Projekta partneris ir Voleras pašvaldība Norvēģijā, kas apņēmusies piedalīties publicitātes pasākumos un būvniecības laikā sniegt konsultācijas energoefektivitātes jautājumos.

 

Būvniecības projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros.

Pieredzes apmaiņas braucienu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LVO2 “Nacionālā klimata politika” divpusējās sadarbības fonda pasākums.

 

Aktualitātes projektā „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka „Sala”” (līguma Nr. 2/EEZLV02/14/AK/006/004).

 

Informāciju sagatavoja:

Liāna Lilenblate-Sipko

[Not a valid template]