Aloja

PII “Auseklītis” grupas “Bitītes” bērni, vecāki un skolotājas pārgājienā izbaudīja rudeni

6. oktobrī Alojas pilsētas PII „Auseklītis” grupiņas „Bitītes” bērni kopā ar saviem vecākiem, brāļiem, māsām un skolotājām – rudens rūķiem devās pārgājienā „Pretī rudenim”.

Lai zinātu pārgājiena maršrutu, katrai ģimenei tika iedota izstrādāta karte. Kartē bija atrodami punkti, uz kuru vietu jādodas, atrodot norādīto vietu, „rudens rūķi” deva uzdevumu.

Kopīgi zīmējām, lasījām rudens veltes – kastaņus, zīles, krāsainās kļavu lapas. Gatavojām ziedus no lapām, lai rūķi varētu izrotāt telpas. Rotaļu laukumā vingrojām, tirgus laukumā minejām mīklas un gatavojām rūķiem draugus no salasītajiem kastaņiem un zīlēm.

Pārgājiena laikā bērni paspēja izpriecāties par krāšņo rudeni – izvārtījās pa krāsainajām lapām, uzrāpās kokā.

Pārgājiena gala punktā kafejnīca „Mieriņš” bija sarūpējis siltu tēju un cienastu. Paldies!

Kaut arī laiks mūs nelutināja, bija spēcīgs vējš, mūsu pārgājienu izturēja visi – gan lieli, gan mazi.

Paldies vecākiem par atsaucību!

Skolotāja Zanda

Skolotājas Līgas foto