Aloja

Ražas balle Staiceles vidusskolā

Ikgadējie Ražas svētki Staiceles vidusskolā šogad tika svinēti 21.oktobrī. Datums sakrita ar palīdzēsim.lv izsludināto Labo darbu nedēļu, tāpēc nolēmām uz svētkiem uzaicināt, tajos iesaistīt un vienkārši iepriecināt Staiceles seniorus un apkārtējo pansionātu ļaudis.

Svētku rīts iesākās ar bagātu rudens ražas tirdziņu mūsu skolas 1. stāvā – visa gaiteņa garumā. Pasākumu organizēja Staiceles vidusskolas mazpulks (vadītāja Anda Timermane) kopā ar Skolēnu pašpārvaldi (prezidente Ieva Loreta Reide). Izdevās patiesi vareni, jo tirgotāji – kopumā ap 40, piedāvāja gan pašu dārzos vasarā izaudzēto, gan pašu rokām izcepto un īpaši Ražas svētku tirgum pagatavoto, gan ar vecāku palīdzību sarūpēto. Sajūsmināti bija arī pircēji – viss skolas kolektīvs, jo kārumu, saldumu, gardumu un veselīgas pārtikas bija tik plašā izvēlē! Arī jautrā mūzika, kas pieskandināja mūsu vidusskolu šajā dienā, un dzīvesprieks, un interesantās aktivitātes un tautiskie tērpi, protams, ikkatru rosināja iesaistīties savdabīgajā azartā. 

Bet pasākuma otrā daļa – teatralizēta televīzijas pārraide  ar nosaukumu Nāk rudens apgleznot Latviju – norisinājās Staiceles kultūras namā. Rudenīgus priekšnesumus rādīja mūsu pirmskolas un sākumskolas audzēkņi. Kas rudenī notiek sakņu dārzā? To interesanti pastāstīja 1. klase un audzinātāja Maija Andersone. Trešklasnieki (audzin. Baiba Eglīte) iepazīstināja TV skatītājus ar Pasaku par ziediem (pēc rakstnieces A. Sakses darba motīviem). Otrā klase (audzin. Dace Priekule) kopā ar mūzikas skolotāju Līgu Siliņu un mūsu piecgadniekiem (audzin. Jautrīte Pelēkā) apdziedāja Latvijas gardos ābolīšus. Par rudens tirgošanās būšanām un nebūšanām dziedāja sešgadnieki (audzin. Kaija Kuzina).

Ceturtie rādīja sava klasesbiedra Ruslana Andrejeva sacerēto un arī paša iestudēto Meža pasaku (apsveicam jauno talantu)! Protams, saviem skolēniem palīdzēja audzinātāja Inga Neimane. Viņa Staiceles vidusskolā vada arī teātra pulciņu, tāpēc jaunie aktieri, enerģijas pārpilni, skatītājus patīkami iepriecināja ar debijas izrādi pēc latviešu tautas pasakas Abru taisītājs.

Kas bija mūsu skatītāji? Skolas kolektīvs, audzēkņu mīļie un tuvie cilvēki – vecāki un vecvecāki, staicelieši un mūsu viesi. Paldies, jūs visi gādājāt par vissirsnīgākajiem aplausiem un pozitīvajām emocijām, ko dāsni saņēmām! Bērniem ļoti nozīmīga ir viņu talanta un spēju atzīšana, ievērošana, vārdos vai smaidā un priekā izteikts novērtējums. 

Noslēgumā – tradicionālā Ražas svētku balle. Tajā dancojām latviskajos dančos. Paldies par brīnišķīgo sadarbību audzēkņu vecākiem un vecvecākiem, Vecāku padomei un priekšsēdētājai Iritai Neripai, kultūras nama vadītājai Airai Lapkovskai! Paldies par sirsnīgo atbalstu Staiceles vidusskola direktorei Sandrai Brokānei! Paldies klašu kolektīviem un audzinātājiem par rūpīgo un nopietno veikumu, lai ar vissaulainākajām emocijām pēc labi padarīta darba skaisti varētu iesākties skolēnu rudens brīvdienas!

Maija Andersone,

direktora vietn. audzināšanas jomā