Aloja

Alojas novada sākumskolas bērni izzinošā ekskursijā

Rudens ir ekskursiju un pārgājienu  laiks. Oktobra sākumā Alojas novada skolu trešklasnieki ar saviem audzinātājiem (Baibu Eglīti – Staiceles vidusskola, Aiju Kalmaču – Alojas Ausekļa vsk., Sandru Nāzari – Ozolmuižas pamatskola) devās izzinošā mācību ekskursijā uz Cēsu viduslaiku pili, zinātkāres centru ZINOO Cēsis un Āraišu ezerpils kompleksu.

Cēsu viduslaiku pils komplekss tika izstaigāts lukturīšu gaismā, skolēniem bija iespēja gan redzēt un izjust 4,7 metrus biezo torņa sienu, gan ielūkoties Livonijas ordeņa mestra noslēpumainajos apartamentos un pabūt senajā cietuma pagrabā (pilnīgā tumsā). Ekskursanti uzzināja gan par pils tapšanas un pastāvēšanas vēsturi, gan Cēsu priekšpils mūru nozīmi agrāk un mūsdienās, gan par viduslaiku dārza būtību.

Savukārt mācību centra ZINOO Cēsis mērķis – atraisīt cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un mūsdienu modernajām tehnoloģijām. Tad nu 2 stundu garumā skolēni centra telpās aktīvi darbojās, izzināja un pētīja visu, kas ap mums, par mums un mūsos.

Ekskursijas turpinājumā, spītējot aukstajam un drēgnajam vējam, tika iepazīts 1000 gadus senais vikingu laikmeta dzīves veids Āraišu ezerpils kompleksā. Šeit esošajām senceltnēm un senlietām izcila kultūrvēsturiska nozīme – iegūtie materiāli pilnīgi raksturo seno latgaļu dzīvesveidu, materiālo un daļēji arī garīgo kultūru vikingu laikmetā. Neizpalika arī mūra pils un Meitu salas apmeklējums ezera pussalas dienvidu galā, kur kompleksa restauratori iesākuši veidot akmens laikmeta apmetnes ar niedru mājokļiem un savdabīgām zemes krāsnīm – zivju un gaļas cepšanai.

Mājupceļš jau bija krēslā tīts, bet skolēni – apmierināti, mazliet noguruši un noteikti vismaz par kapeiku gudrāki un zinošāki. Tāpēc sakām vislielāko paldies Alojas novada izglītības speciālistei Ilzei Kapmalei par nozīmīgo atbalstu mūsu skolēnu mācību ekskursijai.

Inga Neimane,

 Alojas nov. sākumskolas met. kom. vadītāja