Aloja

Alojas novada sākumskolas pedagogu radošās brīvdienas – Staiceles vidusskolā

Kā jau ierasts, skolēnu rudens brīvdienās (šogad 24. oktobrī) Alojas novada sākumskolas pedagogi pulcējās kopīgam darbam – metodiskās komisijas kārtējai sēdei. Tā šoreiz notika Staiceles vidusskolā.

No paša rīta mūsu  kolēģes ieradās kā allaž smaidīgas un dzīvespriecīgas, gatavas metodiskajam darbam. Kāpēc gan nesmaidīt, ja atkal varam tikties jaukā un jautrā, savstarpēji cienošā un radošā noskaņā!

Darba kārtībā iepazīšanās ar  interaktīvas, uz moderno tehnoloģiju iespējām balstītas mācību stundas veidošanu un vadīšanu. Par šo tēmu pastāstīja Staiceles vidusskolas skolotāja Maija Andersone. Viņa IT izmantošanas sakarā profesionālu pieredzi apguvusi gan dažādos kursos, gan pati, meklējot mūsdienīgus uzdevumus tēmām  un darbam sākumskolā.

Tālāk sekoja radošā nodarbība – Sapņu ķērājs, tā pagatavošanas mākslā ar mums dalījās Puikules kopienas centra Puikules muiža  radošo nodarbību vadītāja Vivita Vītiņa un viņas meita Paula. Lektores interesanti pastāstīja par savām metodēm (psihoterapijai līdzīgām), kas ļauj jebkura vecuma cilvēkam dzīvē būt apmierinātam ar sevi, motivēt, piemēram, interešu izglītībai un veiksmei. Lūk, domu un iztēles spēle, kad it kā tiek ķerti sapņi. Paši jaukākie, emocionāli nozīmīgākie un patīkamākie sapnīši tiek saglabāti savdabīgā Sapņu ķērāja tīklā, bet murgi (kopā ar mošķiem, kas traucē cilvēkam būt priecīgam un pat laimīgam) pazūd tādā kā melnajā caurumā. Jā, fantāziju rosinoša spēle, bet liels palīgs īpaši sākumskolā, lai bērni attīstītos harmoniski, būtu jautri un atraktīvi.

Metodiskās komisijas darbs Staiceles vidusskolā ritēja nepiespiestā gaisotnē – ar humoru piepildītā, lielu nopietnību  un labām atziņām bagātā. Neizpalika, protams, kolēģu radošums un pedagogu personības talanta apliecinājumi. Laiks paskrēja nemanot.

Paldies Puikules kopienas centra meitenēm par brīnišķīgo nodarbību! Paldies par sadarbību un oriģinālo piemiņas balviņu – Staiceles TIC vadītāja Inesei Timermanei! Un paldies par atbalstu Staiceles vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei!

Vēl – īpašs paldies visām mūsu kolēģēm par atsaucību un kopā būšanu! Lai sākumskolas metodiskās komisijas darbā Staicelē iegūtās zināšanas ir vērtīgs guvums pedagoģiskajā pieredzē.

Inga Neimane,

Alojas nov. sākumskolas met. kom. vadītāja