Aloja

Ozolmuižā iedzīvotāji aktualizē pils vērtību

Ozolmuiža_stends

Šovasar Ozolmuižā tika īstenots nodibinājuma “Limbažu fonds” atbalstīts projekts, kuram līdzfinansējums nodrošināts no vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju ziedojumiem.

 

Ozolmuižas nosaukums saistās ar pili, bijušās arodvidusskolas ēku kompleksu, ezeru. Pils vēstures stāsts sācies 18.gadsimta beigās. Kopš 1993.gada ēka tiek izmantota pamatskolas vajadzībām. Savukārt daļā no bijušās arodvidusskolas ēkām izvietots bērnu sociālās aprūpes centrs “Zīles”, skolas sporta un aktu zāle, ēdnīca.

 

Ozolmuižas pilij piešķirts valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Pašvaldība 2010.gadā veikusi pils ēkas jumta seguma atjaunošanu. Ēka ir pieejama apskatei. Pirmajā stāvā ir saglabājušās telpas – zāle un kabinets, kurās īpaši sajūtama vēstures elpa. Tajās ir autentiska interjera dekoratīvā apdare un podiņu krāsnis. Zāle tiek izmantota skolas svinīgo pasākumu organizēšanai. Blakus telpā ir iekārtota vēsturisku priekšmetu un dokumentu ekspozīcija, kas vēsta par Ozolmuižas vēsturi.

 

Vasarā vietējie iedzīvotāji iecienījuši labiekārtotās atpūtas vietas Mazā Ozolu ezera krastos. Lai gan Ozolmuiža atrodas attālu no novada centra, par ciemiņu trūkumu nevar sūdzēties. Pils pagalmā iegriežas velotūristi, kā arī lielākas grupas, tajā skaitā ārvalstu ceļotāji.

 

Lai viesiem nodrošinātu informāciju par pils vēsturi un atpūtas iespējām tuvākajā apkārtnē, Ozolmuižas iedzīvotāji ar Limbažu fonda līdzfinansējuma palīdzību pils pagalmā uzstādījuši jaunu informācijas stendu, kurā pieejama tūristiem nepieciešamā informācija.

 

Darbos iesaistījās skolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs, strādnieks, skolēnu vecāki un citi projekta darba grupas aktīvisti. Projekta vadītāja Juta Circene par paveikto ir gandarīta un secina, ka stendu atzinīgi novērtē gan pašu cilvēki, gan viesi. Stends tika prezentēts vietējiem iedzīvotājiem, organizējot pie tā jaunā skolas gada pirmo mācību stundu.

 

Papildus projekta laikā sagatavots un izdots neliels, kompakts informācijas buklets, kas vēsta par Ozolmuižas pili un izmantojams kā prezentācijas materiāls. Projektu īstenošanas gaita un rezultāti fotoattēlos skatāmi Limbažu fonda mājaslapas Foto galerijā: http://limbazufonds.lv/foto-galerija

 

Anna Siliņa

Projekta vadītājas asistente

Nodibinājums “Limbažu fonds”