Aloja

Ungurpilī pulcējās Vidzemes reģiona jaunie un topošie uzņēmēji

2.novembrī Ungurpilī, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA pirmo reizi Vidzemē notika AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) rīkotais bezmaksas informatīvais pasākums reģiona jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem “Atbalsta gadatirgus biznesa uzsācējiem”, kas visas dienas garumā pulcēja ap 130 interesentu.

 

Sākot jaunu biznesu, uzņēmējiem visbiežāk pietrūkst finansējuma vai informācijas par iespējām to iegūt, tāpēc ALTUM rīko plašus informatīvos pasākumus biznesa uzsācējiem arī reģionos. Jaunajiem uzņēmējiem tā ir iespēja vismaz reizi gadā vienuviet uzzināt koncentrētus piedāvājumus visdažādākajiem atbalsta mehānismiem, ko sniedz ne tikai valsts, bet arī pašvaldības, bankas un dažādas nevalstiskās organizācijas, kā arī noskaidrot, pie kā meklēt atbalstu – finansējumu, zināšanas, bezmaksas telpas vai vienkārši citu uzņēmēju pieredzē balstītu padomu, – atbalsta pasākuma ideju skaidro ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. 

 

Ar lekcijām un informatīvajiem stendiem pasākumā piedalījās vairāk nekā 15 organizācijas, kas stāstīja par atbalsta iespējām, tostarp bezmaksas risinājumiem, kā arī dalījās iedvesmojošos pieredzes stāstos. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt svarīgāko biznesa uzsācējiem par finansējuma saņemšanas iespējām (valsts atbalsta programmu aizdevumiem, riska kapitāla fondiem, biznesa eņģeļiem, inkubatoriem, mentoriem u.c.), kā arī atrast domubiedrus un iedvesmoties.

 

Pasākumu vadīja ALTUM Valmieras reģionālā centra vadītāja Olita Untāla, kura vēlāk sniedza arī vērtīgu informāciju par valsts atbalstu biznesa uzsācējiem un ALTUM piedāvātajām iespējām. Vispirms klātesošos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, sveicot ciemiņus novada jaunākajā un arī modernākajā ēkā. Viņa pastāstīja par Uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas SALA projekta ideju, tās īstenošanas gaitu un iestādes funkcijām. Atklāšanā uzrunu teica arī Rīgas plānošanas reģiona vadītājs Dagnis Straubergs un ALTUM valdes locekle Inese Zīle.

 

Īsas lekcijas un konsultācijas sniedza Linda Grīnfelde un Jānis Kļaviņš no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Baiba Birzgale, pārstāvot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), bankas CITADELE, SEB banka, Swedbank un Nordea,  kā arī Aiga Kalbjonoka no biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” (LatBAN). Biznesa pieredzes un iedvesmas stāstos dalījās mūsu novadniece, ēdināšanas uzņēmuma JVA BALTIC saimniece Jolanta Apiņa; Jānis Jaursons un Anita Lielmane no uzņēmuma “Active Crew”, kas Cēsu karjerā ir izveidojuši veikparku, un kosmētikas produktu ražotāja “Dabba” saimnieki Laura Kreišmane un Jānis Ķesa. Savukārt pasākuma otrajā daļā informatīvajos stendos un kontaktu biržā konsultācijas sniedza ALTUM, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, LTRK, LIAA, Lauku atbalsta dienests, Valsts ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba inspekcija, Vidzemes augstskola, Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Amatnieku biedrība “Rūzele”, Koprades māja “Skola6”, jau minēto banku pārstāvji un “LatBAN”.

 

Sagatavoja Zane Landsmane

Alojas novada domes projektu koordinatore

Kristapa Lapika foto