Aloja

Staiceles vidusskolai 3. vieta Latvijas kultūras kanona konkursā

Kultūras ministrija, Valsts izglītības satura centrs un Latvijas kultūras akadēmija jau 5. gadu organizē konkursu Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas, mūzikas skolu audzēkņiem, lai uzturētu diskusiju par Latvijas kultūras mantojumu un jaunradi, kultūras un mākslas vērtību nozīmi, nacionālo identitāti un sabiedrības kolektīvo atmiņu. Mērķis – sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu, tā vērtību aktualizēšanu, pievērst uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai, veicinot skolēnu radošumu un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.

Šogad 7. novembrī Vidzemes novada konkurss norisinājās Cēsīs. Moto: Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei – ikvienam, ik dienu, lai aicinātu jauniešus radoši līdzdarboties valsts simtgades svinību sagatavošanā,  apliecinot savus talantus Latvijas kultūras kanona vērtību izpratnē un vietējo artefaktu apzināšanā.

Pirmkārt, vidusskolām bija jāizveido nopietna prezentācija ar oriģinālu galda spēli par tēmu. Otrkārt, jāprezentē – kultūras jomas deviņu profesionāļu žūrijai, pēc uzstāšanās atbildot arī uz visiem viņu āķīgajiem jautājumiem.

Staiceles vidusskolas 12. klase ar audzinātāju kopīgi gatavojās konkursam, bet komandā – drosmīgākie: Diāna Pēce, Megija Matvijuka un Matīss Žagars. Mūsu izvēle – pieci kultūras kanoni (Latvijas artefakti un novada vērtības): DAINA AVOTIŅA, rakstniece, dzejniece, tulkotāja, atdzejotāja, kas apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni; Staiceles lībiešu muzejs PIVĀLIND; Latvijas viensētas; lībiešu tradicionālā kultūra (par šo kanonu tika izveidota arī galda spēle) un koka ēku kolekcijas, iekļaujot prezentācijā UNESCO mantojumā esošo Staiceles Lielā ielas apbūvi.

Konkursā Cēsīs jaunajā koncertzālē no Vidzemes piedalījās tikai 11 komandas: Alūksnes Valsts ģimnāzija, Staiceles vidusskola, Cēsu Valsts ģimnāziju trīs komandas, Madonas Valsts ģimnāzija, Lielvārdes vidusskolas divas komandas, Ogres tehnikums, Saulkrastu un Smiltenes vidusskolas. Divas komandas (kā paredz nolikums) – Cēsu un Lielvārdes – tika tālāk uz Rīgu. Un mēs esam ļoti priecīgi par ieguldīto darbu un dalību konkursā, vērtīgo pieredzi un žūrijas atzinību.

Paldies par atbalstu Staiceles novadpētniecības muzeja vadītājai Indrai Jaunzemei! Paldies Staiceles vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei par iespēju visai 12. klasei un interesentiem no 11. klases aizbraukt uz prestižo Latvijas kultūras kanona konkursu!

Antra Rudzīte,

Staiceles vsk. 12.kl. audzinātāja

Foto – 12. kl.