Aloja

Alojas novada pārstāvji Latvijas delegācijas sastāvā apmeklēja Moldovas reģionus

Moldova

Pagājušajā mēnesī Latvijas delegācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadībā piedalījās vairākos ar uzņēmējdarbību saistītajos pasākumos Moldovas reģionos. Vizītē uz Moldovu devās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Latvijas reģionu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji. Viņu vidū bija arī Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Možvillo un SIA “Alojas Starkelsen” pārstāve Sofija Kasima.

Moldovas otrajā lielākajā pilsētā Baltos Latvijas delegācija piedalījās VARAM kopīgi ar Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministriju un Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūru organizētajā seminārā par ekonomikas attīstības jautājumiem reģionos.

Vizītes laikā tika aizvadīta arī LIAA organizētā Latvijas un Moldovas uzņēmēju, reģionu un pašvaldību kontaktbirža iepriekš nodefinētajās jomās – pārtikas rūpniecība, vieglā rūpniecība, lauksaimniecības rūpniecība, transports un loģistika, tūrisms, reģioni un pašvaldības. Šīs tikšanās palīdzēja nodibināt jaunus kontaktus un tika panākta vienošanās par turpmāko sadarbību.

Latvijas reģionu vakarā Latvijas reģioni un pašvaldības prezentēja savu teritoriju un tajās esošos resursus, ražotos produktus un sniegtos pakalpojumus. Prezentētā produkcija ieinteresēja Moldovas pārstāvjus un tika izteikts aicinājums Latvijas pārstāvjiem piedalīties Moldovā organizētajās izstādēs un tirdziņos.

Vizītes laikā Latvijas delegācija dažādos sastāvos apmeklēja visus Moldovas reģionus. Moldovas Ziemeļu reģionā pie saviem sadarbības partneriem pēc individuāli sagatavotajām programmām viesojās Gulbenes, Alojas, Jelgavas, Tērvetes, Dobeles, Preiļu novadu, Daugavpils pilsētas un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji, apmeklējot dažādu jomu projektus, objektus, tiekoties ar pašvaldību speciālistiem un uzņēmējiem, diskutējot par sadarbības iespējām turpmākajos gados. Tāpat Vidzemes plānošanas reģiona, Dobeles un Tērvetes pārstāvji piedalījās Maizes festivālā.

Ņemot vērā Latvijas un Moldovas Ziemeļu reģiona pašvaldību veiksmīgo sadarbību, kas notiek ar VARAM un Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras atbalstu, vizītes ietvaros tika noslēgts sadarbības līgums starp Raunas novadu un Centra reģiona ciemu Teleseu, kas ir otrais ar VARAM un Centra reģiona atbalstu noslēgtais sadarbības līgums starp Latvijas un Moldovas pašvaldību Centra reģionā. Tāpat notika iepazīšanās starp Limbažu novadu un Strašeni rajonu, Ķekavas novadu un Strašeni pilsētu, Rundāles novadu un ciemu Lozova, tiekoties ar pašvaldību administrāciju, apmeklējot pakalpojumu sniegšanas objektus, uzņēmumus utml. Perspektīvā starp šīm pašvaldībām paredzēts slēgts sadarbības līgumus un attīstīt sadarbību dažādās jomās.

Notika Latvijas-Moldovas lietišķās sadarbības padomes sēde, pārrunājot aktualitātes abu valstu sociālekonomiskajā situācijā un sadarbības iespējas.

Vizītes noslēgumā notika Latvijas delegācijas tikšanās ar Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas ministra vietnieku un visu Moldovas reģionu attīstības aģentūru vadītājiem, pārrunājot vizītes rezultātus un turpmākās sadarbības iespējas.

Kopumā īstenotais pasākums tika atzīts kā labās prakses piemērs valsts pārvaldes, uzņēmēju un NVO sadarbībai VARAM vadībā, ko ir būtiski turpināt Latvijas iesaistīto pušu koordinētai rīcībai Moldovas reģionu līdzsvarotai un integrētai izaugsmei. Tāpat pasākums tika novērtēts kā būtisks ieguldījums Moldovas un Latvijas reģionu savstarpējās sadarbības veicināšanai.

Avots: www.varam.gov.lv