Aloja

Lāčplēša diena Staicelē

Šogad aprit 97 gadi kopš Latvijas cīnītāju nozīmīgās uzvaras pār Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Staicelieši kā jau katru gadu Lāčplēša dienā devās lāpu gājienā Auseklīša ceļš – no Staiceles vidusskolas līdz piemiņas ugunskuram pilsētas parkā pie Salacas, lai godinātu un pieminētu, lai jaunajai paaudzei atgādinātu mūsu vēstures nozīmīgākos brīžus un pateiktos par varonību Latvijas drosmīgajiem brīvības cīnītājiem.

Ar patriotiskiem vārdiem atnākušos uzrunāja Staiceles pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko, tautasdziesmas skandēja skolēni, bet staicelietis Einārs Bērziņš aicināja atcerēties tos deviņus Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, kuri dzimuši vai dzīvojuši Staicelē un Rozēnu pagastā. Pēc muzeja Pivalind datiem drosmīgie vīri ir: Pēteris Ārenss4. Valmieras kājnieku pulka seržantsAugusts Apsītis-ApseLatviešu atsevišķās brigādes Neatkarības bataljona virsleitnants, Roberts Kalniņš7. Siguldas kājnieku pulka seržants, Arnolds Bergs6. Rīgas kājnieku pulka seržants, Voldemārs LiepiņšVidzemes artilērijas pulka seržants, Jānis Ozoliņš8. Daugavpils kājnieku pulka kaprālisErnests Virsis7. Siguldas pulka kaprālis, Kārlis Plūmanis4. Valmieras kājnieku pulka virsleitnantsRihards KatlapsVidzemes artilērijas pulka kaprālis. Šie karavīri apbalvojumus saņēma 1920.  – 1922. gadā.

Dziļā cieņā un pateicībā ar klusuma brīdi, dziesmām un dzeju pieminējām gan jau nosauktos, gan ikvienu mūsu brīvības cīnītāju, kurš atdevis savu dzīvību par Latvijas neatkarību.

Īpašo Lāčplēša dienas sajūtu arī šogad Staicelē radīja gan vakara tumsā mirgojošais gaismas ceļš cauri Staiceles parkam un svinīgais gājiens līdz kvēli liesmojošajam ugunskuram pie Salacas, gan lāpas un Latvijas karogs jauniešu rokās, kopīgi nodziedātā mūsu valsts himna un ikgadējā staiceliešu tradīcija – sveču auseklīša ielaišana Salacā kā goda, cieņas, mīlestības un pateicības apliecinājums bojā gājušajiem par savu Tēvu zemi, mūsu valsti Latviju.

Pasākumu organizēja Staiceles vidusskolas Skolēnu pašpārvalde kopā ar pilsētas pārvaldi.  Paldies arī Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas kolektīvam par dalību un  skaisti izgaismoto gājēju celiņu gar upi – no parka līdz pat skolai!

Paldies ikvienam, kas šajā sniegoti baltajā rudens dienā atnāca un pieminēja mūsu senču varoņgaitas! Paldies, kas iededzāt svecīti savas mājas logā! Lai labās domas, darbi un Tēvu zemes mīlestība dod svētību mūsu Latvijai!

Maija Andersone,

direktora vietn. audzināšanas jomā