Aloja

Staiceles vidusskolā – svētki Latvijai

Staiceles vidusskolā 17. novembra rīts iesākās patriotiski svinīgs – ar Latvijas valsts karoga godināšanu. Saposušies svētku tērpos un  sarkanbaltsarkanajām lentītēm pie krūtīm, viss mūsu kolektīvs vidusskolas 1. stāva gaitenī izveidojām goda sardzi divās rindās, lai svinīgā rituālā, valsts himnai skanot, no rokas rokā nodotu mūsu valsts karogu. Tā katrs audzēknis un pedagogs personīgi mūsu tautas svētumam un Latvijai apliecināja cieņu, uzticību un mīlestību, sevī apsolot no sirds mācīties un strādāt par godu Tēvzemei.

Bet audzināšanas stundas laikā Latvijas 98. dzimšanas dienu skaisti nosvinējām pilsētas kultūras namā ar Staiceles vidusskolas audzēkņu koncertu Manai Latvijai. Skolēni runāja tautasdziesmas un dzeju, dejoja latviešu tautas dejas, dziedāja, spēlēja kokli un teica paldies par iespēju augt, strādāt un laimīgi dzīvot brīvā Latvijā: Paldies mūsu Tēvu zemei, visskaistākajai uz pasaules! Paldies mūsu Tēvu zemei, vismīļākajai uz pasaules! Dievs, svētī mūsu Tēvu zemi! Dievs, svētī Latviju!

Valsts himna un Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš, mūsu skolas himna – ar lepnumu izskanēja piepildītajā kultūras namā. Koncerta izskaņā Staiceles vidusskolas direktore Sandra Brokāne sveica klātesošos Latvijas dzimšanas dienā un pateicās audzēkņu vecākiem par svētkos tik skaisti sapostajiem bērniem. Pateicās organizatoriem, klašu kolektīviem un audzinātājiem par godam paveikto darbu, gatavojoties kopīgajai patriotisma stundai. Ar atzinības rakstiem sumināja 12. klases jauniešus un skolēnus-laureātus no citiem klašu kolektīviem par godalgotajām vietām valsts mēroga un skolas konkursā.

Mūsu zeme un valsts. Mūsu kopīgās mājas. Tik skaisti esam Latviju saposuši svētkiem! Atliek vien laimes vēlēt! Jā, kas ir tās veltes, ko Latvijai mēs katrs varētu uzdāvināt 98. gadadienā? Pirmkārt, tas ir darbs – godprātīgs, rūpīgs un kādam (kaut vai pašam) vajadzīgs. Darbs no sirds un ar prieku. Vienalga, viegls vai grūts, ļoti atbildīgs vai sarežģīts. Varbūt ātri paveicams vai bezgalīgs un  nepadarāms. Nav jau mazu un lielu darbu, nav jau mazu un lielu darītāju. Ir zeme, kas jākopj. Mūsu Tēvu zeme. Latvietim zeme ir svētāka nekā debess. Un, sēklu sējot, vienojas cilvēks un Dievs. Latvija, dzimšanas dienā mēs dāvinām Tev visus savus padarītos darbus! Un to ir tik daudz: mājās, skolā, dzimtajā pilsētā. Latvija, dzimšanas dienā mēs dāvinām tev savu prieku un visskaistāko, visgaišāko jaunības enerģiju! (Fragments no skolēnu uzstāšanās.)

Vienotība ir mūsu spēks, kas stiprina, darot varošākus, pārliecinātus un gudrākus. Tā veido mūs par cilvēkiem, ar ko Latvijai lepoties! Būsim vienoti Latvijai!

Maija Andersone,

Staiceles vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā