Aloja

Novadpētniecība Staiceles vidusskolā

Staiceles vidusskolas novadpētniecības pulciņa mērķis šajā mācību gadā ir izzināt, ar ko lielie un mazie staicelieši iepriekšējā gadsimtā nodarbojušies brīvajā laikā.  Ar pētījumu iepazīstināsim Muzeju naktī 2017. gada maijā. Pulciņa audzēkņiem 1. pusgads iezīmējās ar vairākiem pasākumiem, un jebkurš interesents varēja paplašināt savu zināšanu loku.

Oktobrī tradicionāli apkopām Staiceles skolas bijušo pedagogu kapu vietas un aizdedzām svecītes. Novembrī – Lāčplēša dienas patriotiskajā stundā – locījām sarkanbaltsarkanās lentītes un cilvēkiem dāvinājām tās kā piespraudes. Bijām lāpu gājienā un valsts svētku aktivitātēs. Braucām arī iepazīt seno viduslaiku pilsētu Cēsis. Gida pavadībā ciemojāmies pilsētas Galvenajā bibliotēkā, priecājāmies par vecpilsētu, parku un mazpilsētas šaurajām ieliņām, izbaudījām ziemas noskaņas, jo nesen bija uzsnidzis pirmais sniegs. Skolēni jautri prieku pavadīja laiku arī zinātkāres centrā Zino, kur izmēģinājām, kā mehānika darbojas pēc fizikas un matemātikas likumiem. Atceļā apskatījām smilšakmens veidojumu  Lielo Ellīti Liepā.

Vēl šoruden apzinājām interesanto Rēciemu māju, kur mūs laipni sagaidīja tās saimnieks Jurģis Straume un izrādīja ēkai piederošo tik skaisto un saglabāto daļu – pagrabu, kas celts 1929. gadā. Iespējams, šis pagrabs varētu mums daudz pastāstīt par senajiem laikiem. Rēciemu mājā padomju gados bija kolhoza Sarkanā zvaigzne (vēlāk – Staicele) kantora ēka, tagad dzīvojamā māja. Bet mūsdienu skolēni nebeidz brīnīties: „Kur tad bija tāds kolhozs?” Izstaigājām arī bijušā kolhoza teritoriju, kur mūs sveicināja kompleksa Salaca ēkas, mehāniskās darbnīcas, garāžas, arī bijušais Tradīciju nams Salacas krastā.

Paciemojāmies  kādreizējās godības – Staiceles papīrfabrikas telpās. Tur mūs sagaidīja Salacas būves pārstāvis Aigars Apiņš un pastāstīja, kā agrāk darbojusies papīrfabrika, kas milzīgajā ēkā bijis izvietots agrāk un kā joprojām notiek papīra maisiņu līmēšana. Vai zinājāt, ka SPF telpās strādā kalējs, kurš piedāvā savus pakalpojumus? Patīkams pārsteigums! Fabrikas sarkano ķieģeļu ēku mūri ir atsegti un labi redzami, tagadējie saimnieki nozāģējuši kokus un krūmājus, kas pēc SPF slēgšanas bija izauguši. 

Adventes laikā novadpētnieki kopā ar 1. – 4. klašu kora dziedātājiem un viņu skolotāju Līgu Siliņu apciemojām vecos ļaudis Vīķu un Rozēnu pansionātos, sniedzām viņiem koncertu mazie mākslinieki uzstājās ar skanīgām dziesmām. Pulciņa meitenes bija dāvanā novijušas adventes vainadziņus. Programmā iekļāvām digitālo stāstījumu Amatniecība Staicelē agrāk un tagad, kas tika sagatavots Muzeja naktij 2016. gadā. Bet par cienastu, kas  pēc garās darba dienas mums ļoti garšoja, paldies pansionātu darbiniekiem!

Ikgadējais Staiceles vidusskolas novadpētniecības pulciņa noslēguma pasākums notika kopā ar skolas jaunsargiem un viņu instruktoru Jāni Voicišu, Staiceles muzeja vadītāju Indru Jaunzemi, tādēļ  veidojām atceres un izjūtu pasākumu Ziemassvētku kaujām – 100 savdabīgā vietā –Planču purva malā. Siltumam iekūrām ugunskuru, noskaņai dziedājām karavīru dziesmas Es karā aiziedams , Div’ dūjiņas gaisā skrēja. Muzeja vadītāja pastāstīja par kaujām Tīreļpurvā 100 gadus atpakaļ. Interesants fakts, ka Niedrāju (celta 1935. gadā) māju īpašnieki zemi ieguvuši, jo viņu dēls strēlnieks Ernests Kalnbērzs krita cīņās pret Bermontu 1917. gada 13. maijā, apglabāts Rīgā Brāļu kapos. Skolēni lasīja fragmentus no  A. Grīna romāna Dvēseļu putenis, tuvējā eglītē aizdedzām sveces Latvijas varoņiem. Laiks bija drēgns un miglains, pa pielijušo mežu un ūdens grāvjiem iebridām purvā, lai audzēkņi kaut mazliet iztēlotos un saprastu, kā jūtas karavīrs. Pēc vēstures stāstiem un dziesmām mācījāmies rīkoties ar peintbola ieročiem. Lai sasildītos, spēlējām Karogu spēli. Nobeigumā – silta zupa un muzeja vadītājas I. Jaunzemes dāvinātais kliņģeris.

Un paldies visiem, kuri atbalsta Staiceles vidusskolas novadpētniecības pulciņa aktivitātes gan ar saviem stāstiem, gan gardiem cienastiem vai vienkārši atsaucību un sapratni, lai skolēniem būtu interesants un ļoti vērtīgs mūsu tautas un Latvijas vēstures izziņas process.

Iveta Apsīte,

Staiceles vsk. Novadpētniecības pulciņa vadītāja