Aloja

Staiceles vidusskolas dāvana – sadraudzības koncerts

Ziemassvētku laiks. Tās ir pārdomas par paveikto un nepadarīto, piedzīvoto un izjusto. Prieks par atbalstu, ko saņemam no sev mīļajiem cilvēkiem, draugiem un kolēģiem. Un jautājums – ko savā dzīvē vēlamies un spējam dot otram?

Jau tradicionāli Adventes laikā Staiceles vidusskolas kolektīvs organizē sadraudzības koncertu, lai ziemas saulgriežos jeb vistumšākajā gada laikā iepriecinātu savus vecākus, vecvecākus, staiceliešus, līdzcilvēkus un apliecinātu savu labo gribu un dāsnās sirdis.   

Staiceles kultūras namā 15. decembrī uz draugu koncertu Ziemassvētkus gaidot aicināja Staiceles vidusskola, Igaunijas Hēdemēstes vidusskola, Hēdemēstes mūzikas skola, Piejūras internātpamatskola un Staiceles mūzikas un mākslas skola. Audzēkņu izpildītās dziesmas, dejas, spožie muzikālie priekšnesumi, gardās piparkūkas pie ieejas, mirdzošās eglītes un Ziemassvētku noskaņa uz skatuves, dzīvesprieks – dāvana no sirds ikvienam piepildītajā svētku zālē.

– Mums ļoti patīk, kad uzstājas mūsu bērni, un īpaši liels prieks arī par viesiem no Igaunijas un Carnikavas! Jo smaids un labs vārds ir kā saule. Just varēja svētsvinību. Paldies! – savas izjūtas vārdos pauž māmiņa, kurai pie rokas vēl pavisam mazs bērniņš. Bet Staiceles vidusskolas audzēkņiem sadraudzības koncerti ir arī talanta apliecinājums, iecietības, savstarpējas sapratnes un tolerances stundas.

 Noslēdzas mācību 1. semestris. Ģimenēs kopīgi tiek pārrunāti labie darbi un kļūmes. Sasniegtais un vērtīgais. Bet Ziemassvētkos – iedegsim baltas sveces ticībai un cerībai, kas ir mūsu dzīves neatņemamas vērtības. Uzklāsim baltu galdautu un būsim kopā. Runāsim ar saviem bērniem par cieņu pret visu dzīvo un līdzās esošo, par attieksmi pret citādajiem, vājākajiem un grūtdieņiem. Mācīsim no sirds pateikt paldies par maizīti galdā, par vecāku gādību un rūpēm, par vecvecāku padomiem dzīvē.

Laiks rit savu gaitu. Taču ne kaut kur ārā, ne aiz loga vai durvīm, bet mūsos pašos. Brienot caur pelēkumu un tumšajiem vakariem – kopā gaidīsim gaismu! Tāpēc – lai svētība ikkatram labajam darbam, ikkatrai gaišai domai, lai miers virs zemes un mīlestība sirdīs!  

Sandra Brokāne,

Staiceles vsk. direktore