Aloja

Aicina bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” organizatori, būvniecības nozares 15 profesionālās sabiedriskās organizācijas, ir aicinājušas skolēnus līdz 20. februārim piedalīties zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”, jo būvniekiem ir svarīgas bērnu un jauniešu domas un viedoklis par viņu veikumu. Zīmējumā ir jāattēlo novadā šogad uzbūvētā jaunā būve, kuru izvēlas pats zīmējuma autors. Nav svarīgi, vai tas ir gājēju celiņš, tiltiņš, nosiltināta un nokrāsota skolas ēka, jauna dzīvojamā vai ražošanas ēka. Nozīmīgi, ka tā kalpo novada iedzīvotājiem un padara apkārtni skaistāku. Vairāk informāciju iespējams saņemt Latvijas būvnieku asociācijā pa tālruni 67228584 vai e-pastu: lba@latnet.lv

 

Zīmējumu konkursā var piedalīties bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam, A4 izmērā, tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru. Zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, skola, klase, zīmēšanas vai cita skolotāja, kurš iedvesmojis konkursam, vārds un sava vai skolotāja kontaktinformācija. Zīmējumus izvērtēs ēku būvnieki un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas studenti. Visu zīmējumu izstāde notiks skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” noslēgumā 2017. gada martā Rīgā. Zīmējumu konkurss tiks atspoguļots masu medijos. Trīs konkursa uzvarētāji un viņu skolotāji, kuri iedvesmojoši piedalīties konkursā, saņems balvas un tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju, apmaksājot ceļa izdevumus. Labākie darbi ar autoru un skolotāju vārdiem, līdzīgi kā pagājušajā gadā, tiks publicēti prestižā gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2016”, kuru konkursa uzvarētāji saņems dāvanā.

 

Zīmējumus līdz šā gada 20. februārim var nosūtīt pa pastu (Latvijas Būvnieku asociācija, Skolas iela 21-201, Rīga, LV-1010) vai iesniegt personīgi. Sazinoties ar Latvijas Būvnieku asociāciju, ir iespēja zīmējumus nodot skates žūrijas komisijai, kad tā ieradīsies vērtēt objektu novadā.

 

„Zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” aicinām bērnus un jauniešus novērtēt skaisto un noderīgo savā apkārtnē un būvnieku darbu.” Viennozīmīgi, ka Latvijas nākotne ir izglītotos, čaklos un atsaucīgos bērnos un jauniešos, kuri šogad uzbūvētās Latvijas būves izmantos ilgi pēc mums. Mums ir svarīgas viņu domas un viedoklis, tāpēc jau otro gadu organizējam zīmējumu konkursu,” uzskata skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” žūrijas komisijas priekšsēdētājs Normunds Grinbergs.

 

Zīmējuma konkursa „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” dalībnieku iedvesmai var kalpot skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” organizatoru redzējums uz nominācijām, pielīdzinot būves dārgakmeņiem.

 

Dzīvojamā jaunbūve. Pasargā no stresa, nomierina un pozitīvi uzlādē. Akmens – gaišā jašma.

Sabiedriskā jaunbūve. Dod enerģiju un ir optimisma avots. Akmens – sarkanais rubīns.

Pārbūve. Ļauj atgūt spēku un pārtapt, piešķir izlēmību. Akmens – dzeltenais cirkons

Atjaunošana. Sargā pret pārmērībām, sniedz harmoniju un komfortu. Akmens – violetais ametists.

Restaurācija. Saudzē skaisto un unikālo. Akmens – brūnsarkanais granāts.

Inženierbūve. Palīdz sadarboties un piešķir saprātu. Akmens – zilais safīrs.

Ainava. Veicina auglību, mieru un harmoniju. Akmens – zaļais smaragds.

 

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” mērķis ir noteikt un popularizēt labi projektētās un uzbūvētās būves Latvijā 2016. gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un darbu kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvju jauniem izaicinājumiem. Skate „Gada labākā būve Latvijā” notiek jau 19 reizi. Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” fināls notiks 2017. gada martā un veidos daļu no “Būvniecības dienas”. Abus šos notikumus organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība  sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienību, Latvijas Ainavu arhitektu biedrību, biedrību “Latvijas Ceļu būvētājs”, Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociāciju, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju, Latvijas Ģeotehniķu savienību, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Transportbūvju inženieru asociāciju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, kā arī Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Pašvaldību savienību, kā arī Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nozares žurnālu „Būvinženieris”, Biznesa augstskolas „Turība” Komunikācijas fakultāti un laikrakstiem „Dienas Bizness” un „Latvijas Avīze”.

Sagatavoja

A.Zūle, Latvijas Būvnieku asociācija