Alojas administrācija

Staiceles foto biedrība realizē Latvijas Valsts mežu atbalstītās „Vidzemes kultūras programmas 2016” projektu „Lielās ielas stāsts”

Staiceles foto biedrība “Laiks” realizējusi projektu “Lielās ielas stāsts”, kas tika atbalstīts Latvijas Valsts mežu “Vidzemes kultūras programmas 2016” projekta konkursā. Foto biedrība šajā projektu konkursā saņēma 1500 EUR lielu finansējumu Staiceles galvenās – Lielās ielas – pētniecībai, lai taptu izstāde „Lielās ielas stāsts.”

 

Staiceles foto biedrības “Laiks” projekts “Lielās ielas stāsts” ir pētījums par mazas Vidzemes pilsētiņas – Staiceles izveidošanos. Šis stāsts tiek stāstīts ar fotogrāfiju palīdzību, jo tikai foto materiāls ir tas, kas precīzi parāda, kā dažādi vēsturiskie procesi ietekmē cilvēku dzīvesveidu un vietu, kur viņš dzīvo. Gatavojoties Latvijas simtgadei, Staiceles foto entuziasti vēlas dāvināt Latvijai stāstu par mazu daļiņu no Latvijas, cerot, ka šis stāsts aizkustinās citas mazpilsētas, veidojot līdzīgus stāstus. Projektā iesaistījās liela Staiceles iedzīvotāju daļa – skolu jaunatne, kas intervēja savus vecākus un vecvecākus, tāpat vidējā un vecākā staiceliešu paaudze, kas pieredzējusi Staiceles un Lielās ielas dažādus pārmaiņu procesus. Šis foto stāsts veicinās patriotisku jūtu veidošanu, liks vairāk novērtēt Staiceles, Alojas novada, Vidzemes un visas Latvijas skaistumu.

 

Projekta “Lielās ielas foto stāsts” mērķis bija vākt, pētīt un apkopot foto, dokumentu un mutvārdu vēsturi par Staiceles vēsturiskās koka apbūves izveidi, pārmaiņām, dažādu vēsturisko periodu ietekmi uz cilvēku dzīvesveidu, tradīcijām, veidojot foto stāstu par mazas Vidzemes pilsētiņas Staiceles Lielās ielas dzīvi. Ar projekta palīdzību foto biedrība sniedz savu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī vietējo iedzīvotāju iesaistīšanā kultūrvēstures procesu pētniecībā, vietējo tradīciju izzināšanā, vietējās identitātes stiprināšanā un kultūrvēsturisko tradīciju un zināšanu nodošanā nākamajām paaudzēm.

 

Projekta aktivitātes sākās ar darba grupas sanāksmi, lai sastādītu projekta realizācijas plānu, apzinātu sadarbības partnerus. Projekta laikā notika vairākas šādas tikšanās.

 

Nākamajā projekta posmā notika Lielās ielas apsekošana, informācijas vākšana un Staiceles Lībiešu muzeja “Pivālind” foto krājuma izpēte. Sekoja fotogrāfiju atlase un Staiceles vecākā gadagājuma cilvēku apmeklējums, atmiņu stāstu pierakstīšana, materiāla atšifrēšana, apkopošana un sistematizēšana pa mājām, kā arī fotogrāfiju atlase, skenēšana. Katrai Lielās ielas mājai tika izveidota mapīte, kurā atrodama visa informācija par māju (fotogrāfijas, dokumenti, plāni, atmiņu stāstījumi, izraksti no preses, šodienas fotogrāfijas utt.). Pavisam sagatavotas 45 mapītes, kas būs palīgs grāmatas tapšanā, jo savākta ļoti plaša informācija par katru māju.

 

Ļoti interesanta izvērsās foto lekcija – plenērs. Foto lekciju vadīja profesionāli fotogrāfi no Cēsīm Karīna Jurciņa, un Niks Vēbers. Fotogrāfi ir ar pieredzi vēsturiskā kultūras mantojuma atspoguļošanā, daudz fotografējuši Cēsu vecpilsētu. Pasākuma pirmajā daļā notika iepazīšanās ar foto aparatūru, ar fotografēšanas pamatprincipiem, fotogrāfijas apstrādes programmām. Otrā daļā norisinājās foto plenērs dabā, izstaigājot Lielo ielu, lai atrastu labākos rakursus un iepazītos ar ēkas un dabas objektu fotografēšanas galvenajiem noteikumiem. Trešajā daļā tika apskatīti plenērā tapušie darbi, izrunātas galvenās kļūdas un neveiksmes. Noslēgumā foto entuziasti saņēma ieteikumus un labus vēlējumus sekmīgam darbam. Pēc zināšanu apguves sekoja vairāku mēnešu darbs pie Lielās ielas ēku un dabas objektu skatīšanu caur foto objektīvu. Šis materiāls veidos Staiceles pilsētas foto hroniku. No vēsturiskajām un projekta laikā tapušajām fotogrāfijām tapa prezentācija „Lielās ielas stāsts”, ar kuru interesenti varēja iepazīties septembrī, kad Latvijā notika Eiropas Kultūras mantojuma dienas, kurās kā apskates objekts oficiāli tika iekļauta Lielā iela.

 

Svarīgākā informācija – apkopojums, māju vēsturiskie foto un šodienas skatījums ir savietoti uz pieciem izstāžu stendiem, kuri 2017. gadā ceļos pa dažādām Staiceles iestādēm, tādējādi, akcentējot Staiceles pilsētas jubilejas gadu. No 10. janvāra līdz 27.janvārim – Staiceles pilsētas bibliotēkā; no 28.-31. janvārim – Staiceles pilsētas kultūras namā pasākumā „Staiceles pilsētai – 25”; no 1.februāra līdz 31.augustam – Staiceles pilsētas bibliotēkā; no 1.septembra – 31.decembrim – Staiceles vidusskolā. Savukārt www.staiceleslaiks.lv apskatāma digitālā versija izstādei „Lielās ielas stāsts”.

 

Šī projekta rezultāts – „Lielās ielas stāsts” – būs interesants Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, kā no mazas apdzīvotas vietas ir veidojusies pilsēta, kā radušās tradīcijas, kuras tiek pārmantotas no paaudzes paaudzē, kā ar cilvēku lokālpatriotismu var saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības. Šis projekts būs piemērs citām mazām Vidzemes reģiona apdzīvotām vietām, veidot savas dzimtās vietas foto stāstu.

 

Paldies visiem Staiceles foto biedrības „Laiks” biedriem par Staiceles foto vēstures veidošanu, informācijas sniedzējiem un atmiņu stāstniekiem, Rolandam Jaunzemam par atbalstu. Paldies par kopīgi paveiktu darbu savas pilsētas tēla spodrināšanā!

 

Projekta vadītāja un Staiceles foto biedrības valdes locekle Indra Jaunzeme