Alojas administrācija

Limbažu fonds apstiprina Talantīgo jauniešu atbalsta fonda nolikumu un piešķir līdzfinansējumu mūzikas instrumentu iegādei

Pagājušā gada nogalē Limbažu fonds uzsāka ziedojumu vākšanu talantīgu jauniešu atbalsta fonda izveidei. Iedzīvotāju un uzņēmēju, tajā skaitā pašu Limbažu fonda dibinātāju, atsaucība bija liela, kopumā izdevās savākt finansējumu 2607,61 EUR apmērā.

 

Šomēnes Limbažu fonda dibinātāji tikās kārtējā sanāksmē, kurā izvērtēja jau ziedojumu vākšanas akcijas laikā saņemtos 3 pretendentu pieteikumus mūzikas instrumentu iegādes līdzfinansēšanai, kā arī apstiprināja nolikumu turpmāko pieteikumu izskatīšanai.

 

Izvērtējot pieejamo finansējumu un mūzikas instrumentu aptuvenās cenas, Limbažu fonda dibinātāji nolēma ar 400 eiro līdzfinansēt vijoles iegādi Bīriņos dzīvojošajai Krimuldas mūzikas un mākslas skolas audzēknei Elīzai Gudonei, kā arī ar 1500 eiro – klavieru iegādi Staiceles mūzikas skolas audzēknim Ruslanam Andrejevam. Jānorāda, ka viens no lielākajiem ziedojumiem – 750 eiro, tika veikts ar atzīmi, ka tas paredzēts tieši Ruslana klavieru iegādei.

 

Diemžēl ar fondam pieejamo finansējumu nebija iespējams atbalstīt Limbažu mūzikas skolas audzēknei nepieciešamā akordeona iegādi, kura cena ir ap 10 tūkstošiem eiro.

 

Fonda valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane ir sazinājusies ar abu atbalstīto jauniešu pedagogiem, un šobrīd tiek konkretizētas iegādājamo instrumentu cenas.

Atlikušais ap 700 eiro saziedotais finansējums pieejams citiem interesentiem saskaņā ar apstiprināto nolikumu. Informācija par pieteikšanos pieejama Limbažu fonda mājaslapas www.limbazufonds.lv sadaļā “Talantīgo jauniešu atbalsta fonds”.

 

Limbažu fonds vēlreiz pateicas visiem ziedotājiem un jo īpaši dāsnāko ziedojumu veicējiem – Ingai un Andrim Briezēm, Artim Sīmanim, Romanam Andrejevam un SIA “Alia & Co”, Sandrim Kalniņam no SIA “Marko K”, Intai Kalniņai, Taigai Plitniecei un daudziem, daudziem citiem!

 

Lai atbalstītu citu pretendentu pieteikumus, ziedojumu Talantīgo jauniešu atbalsta fondam iespējams veikt ar pārskaitījumu uz nodibinājuma “Limbažu fonds”, reģistrācijas numurs 40008148275, AS „SEB banka” kontu LV94UNLA0050019626721.

 

Informāciju sagatavoja

Anna Siliņa

Nodibinājuma “Limbažu fonds”

Sabiedrisko attiecību speciāliste