Aloja

Staicelieši turpina veidot pilsētas vēsturi un stāstīt Lielās ielas stāstu

Lielā iela_stāsts

Šonedēļ Staiceles foto biedrība “Laiks” sadarbībā ar Staiceles Lībiešu muzeju “Pivālind” plašākai sabiedrībai atrādīja jaunradīto un nule realizēto projektu “Lielās ielas stāsts”. Projektā tapušie materiāli, kas piecos lielos stendos izvietoti Staiceles pilsētas bibliotēkā, vēsta par pilsētas galvenās – Lielās ielas – vēsturi.

 

Projekta vadītāja Indra Jaunzeme stāsta, ka šī darba mērķis bija vākt, pētīt un apkopot foto, dokumentu un mutvārdu vēsturi par Staiceles vēsturiskās koka apbūves izveidi, pārmaiņām un dažādu vēsturisko periodu ietekmi uz cilvēku dzīvesveidu un tradīcijām Staicelē. – Tas ir neatsverams ieguldījums nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, vietējās identitātes stiprināšanā, tradīciju un zināšanu nodošanā nākamajām paaudzēm. Priecē, ka izpētes procesā iesaistījās arī vietējie iedzīvotāji – skolu jaunatne, tāpat vidējā un vecākā staiceliešu paaudze, kas pieredzējusi Staiceles un Lielās ielas pārmaiņu procesus, – uzsver I.Jaunzeme.

 

Darba procesā katrai Lielās ielas mājai tika izveidota mapīte, kurā atrodamas fotogrāfijas, dokumenti, plāni, atmiņu stāstījumi, izraksti no preses, šodienas fotogrāfijas un citas vērtīgas vēstures liecības. Pavisam projekta laikā tika sagatavotas 45 mapītes. Idejas autori un procesā iesaistītie cer, ka savāktais materiāls lieti noderēs nākotnē, jo plānots izdot arī grāmatu par Staiceles galveno ielu.

 

I.Jaunzeme atzīmē, ka pie šī projekta strādāts arī ar apziņu, ka tas tiek veltīts  gaidāmajai Latvijas simtgadei. Staiceles foto entuziasti vēlas dāvināt valstij stāstu par mazu daļiņu no Latvijas, cerot, ka tas ieinteresēs arī citas mazpilsētas veidot līdzīgus stāstus.

 

Izstāde līdz pat rudenim būs apskatāma Staiceles pilsētas bibliotēkā, bet pēc tam to plānots izstādīt arī citur novadā un Vidzemē. Vērienīgais projekts tapis Latvijas Valsts mežu rīkotajā projektu konkursā “Vidzemes kultūras programma 2016”. Izstāde digitālā formātā apskatāma arī foto biedrības mājas lapā www.staiceleslaiks.lv

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Eināra Bērziņa foto