Aloja

Ābeces svētki kopā ar Muri

Alojas novada pirmklasnieki jau vairāku gadu garumā svin 100. dienu skolā. Gluži kā Latvijas augstākās amatpersonas savā darbavietā.

Šoreiz uz savu 100. darbdienu visi pulcējāmies Staiceles vidusskolā. Pie durvīm pirmklasniekus un viņu audzinātājas sagaidīja pašpārliecinātais un laipnais, smaidīgais un gudrais skolas saimnieks mincis Muris (Staiceles vidusskolas 4. klases audzinātāja Inga Neimane). Jā, Muris ļoti daudz zina, jo skolā saimnieko pa vakariem, kad gaiteņos un klasēs iestājies klusums. Viņš vispirms klātesošos laipni iepazīstināja ar savu saimniecību – skaisti izremontēto vidusskolu, pastāstīja un parādīja, kur strādā direktore un viņas vietnieki, kur bērni mācās, sporto un lasa grāmatas, kur ģērbtuve un kur ēd gardas pusdienas.

Muris bija rūpīgi gatavojies ciemiņu uzņemšanai. Palīgā sev paaicinājis Staiceles vidusskolas 2. klases skolēnus un audzinātāju Daci Priekuli, viņi izspēlēja pasaku par draudzību, piemēram, kā vienlīdzīgi var sadalīt ābolu. Bet kopā ar mūzikas skolotāju Līgu Siliņu otrklasnieki dziesmā uzbūra īstu sniegputeni. Paldies viņiem!

Alojas Ausekļa vidusskolas pirmklasnieki (audzinātāja Sarmīte Rozīte), iepazīstinot ar sevi, runāja dzeju par noslēpumainajiem burtiņiem, grāmatu, lasītprasmi un cilvēku savstarpējām attiecībām. Savukārt Ozolmuižas bērni (audzinātāja Anta Tobiass) uzdeva interesantas mīklas, kur katrs atminētājs saņēma pārsteigumu. Staiceles vidusskolas 1. klase (audzinātāja Maija Andersone) sevi jautri pieteica ar R. Kaupera dziesmu Alfabēts.

Tad vadību savās rokās atkal ņēma Muris, aicinot visus uz lielo pārbaudījumu. Viņš bija sagatavojis dažādus uzdevumus: burtu rēbusā vajadzēja atrast ar skolu un mācībām saistītus vārdus, multiplikāciju filmās – pazīt to varoņus. Vajadzēja pabeigt minča iesākto zīmējumu, labirintā atrast ceļu pie pelītēm, palīdzēt gailim salasīt graudiņus jeb zilbītes un no tām izveidot vārdus IZCEPT SPĒKA MAIZI. Vajadzēja atminēt, kāds dzīvnieks atrodas uz grāmatas vāka, atdarinot to kustībā!

Klasē valdīja ļoti darbīga, sirsnīga  gaisotne un ik pa brīdim – smiekli kā jautra ūdens šalts piepildīja svētkiem izrotāto telpu. Izrādījās, ka mincis Muris ir liels jokupēteris! Bet dienas beigās visi bija nopelnījuši balli un gāja vaļā latvju danči un rotaļdejas! Smaržoja un ļoti labi arī garšoja svētku kliņģeris burtu A B C formā. Taču pats galvenais bija sertifikāts, kas pēc visu nopietno un nenopietno pārbaudījumu izturēšanas apliecina – esi pilntiesīgs skolēns!

Cik labi, ka mūsu novadā aug tik daudz brīnišķīgu bērnu: mīlēti un loloti savās ģimenēs, zināt griboši un talantīgi, dzīvespriecīgi un enerģijas pārpilni! Un prieks, ka  mūsu novadā allaž ir izdomas bagāti un profesionāli audzinātāji, kas liek pamatus vienai no visskaistākajām vērtībām cilvēka mūžā – izglītībai.

Inga Neimane,

Alojas nov. Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja