Alojas administrācija

Alojā un Staicelē ar skanīgiem koncertiem nosvinēta abu pilsētu 25. gadskārta

Pagājušajā nedēļas nogalē Alojas un Staiceles pilsētas atzīmēja 25. gadskārtu kopš abām piešķirts pilsētas statuss. Svētku koncertus saviem iedzīvotājiem un viesiem bija sarūpējuši pašdarbības kolektīvi, skolu audzēkņi un viņu pedagogi.

 

27. janvārī uz svētku koncertu “Lai mums izdodas” aicināja alojieši. Pirms sarīkojuma sanākušie fotogrāfijās uz ekrāna varēja vērot Alojas pazīstamākās vietas un novērtēt, kā tās mainījušās līdzi laikam. Svētku uzrunā pārmaiņas pilsētvidē akcentēja arī novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne: – Pa šiem gadiem Aloja ir mainījusies. Iepriekš redzētajās fotogrāfijās jau redzējāt, kā daža vieta pilsētā izskatījusies agrāk un kā uzplaukusi šodien. Pamazām nami kļūst krāšņāki un sētas sakoptākas. Vēlu, lai Jūsu sirdīs saglabājas piederības sajūta savai pilsētai!

 

Ar priekšnesumiem uzstājās Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Edvards Kaļva (klavieru solo), bērnu vokālā ansambļa “Asniņi” vecākās un jaunākās grupas dziedātāji, koklētāju ansamblis “Māriņa”, bērnu deju kolektīvi “Dzīpariņš” un “Resgalīši” (1.-3.klašu grupa), jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis”, deju kopa “Rasa” un kora “Ale” dziedātāji. Sveicienu pilsētai dziesmas un dzejas veidolā bija sagatavojuši Alojas Ausekļa vidusskolas 10. klases skolēni. Kopības sajūtu radīja kopīgi dziedātā Alojas pilsētas himna “Dziesma par Aloju”. Pēc koncerta lielus un mazus kultūras nama pagalmā priecēja svētku salūts. Savukārt 4. februārī svinīgā sarīkojumā Alojas kultūras namā godinās alojiešus, kuri devuši ieguldījumu pilsētas izaugsmē un attīstībā pēdējos piecos gados. Sarīkojumu papildinās svētku balle un atpūtas vakars pie klātiem galdiem.  

 

Dienu vēlāk, 28. janvārī, savus svētkus svinēja staicelieši. Staiceles kultūras namā tovakar muzicēja un dejoja ne tikai vietējie pašdarbnieki, bet arī kolektīvi no Alojas, Braslavas un Brīvzemnieku pagastiem.

 

Klātesošos uzrunāja Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko. Viņš Staiceli un tās iedzīvotājus raksturoja, salīdzinot gaviļnieci ar dzīvu būtni, kas dzimusi Ūdensvīra zīmē: – Staicelei piemīt liels spēks un pašpārliecinātība, tai ir spēcīga personība, kas prot inovatīvi pieiet ikdienišķām lietām. Staicelieši, atcerieties, ka bez Jums pilsētai nepiemistu šīs īpašības, tās vārds neskanētu tik tālu! Daudz laimes dzimšanas dienā!

 

Sanākušos uzrunāja arī novada domes priekšsēdētāja D.Vilne, tāpat apsveikuma vārdus veltīja Braslavas un Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāji Arvīds Ozols un Dace Tauriņa. Pašas sacerētu patriotisku dzejoli par dzimto vietu deklamēja staiceliete Gunta Ristameca, bet viņas uzstāšanos papildināja Staiceles vidusskolas kolektīvas ar dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi”. Ar skanīgiem priekšnesumiem uzstājās staicelieši – mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Regnārs Nerips, Ruslans Andrejevs un Alise Gundega Saukuma (klavieru solo), vokālais ansamblis “Ķipari”, bērnu deju kolektīvs “Stazelīte”, sieviešu vokālais ansamblis “Vēlreiz”, deju grupa “Vecmāmiņu aerobika” un amatierteātris “Fabrika”. Savu varēšanu rādīja arī viesos sabraukušie kaimiņu kolektīvi – deju kolektīvi “Sānsolis” un “Resgaļi” no Alojas, vokālais ansamblis “Sonus” no Brīvzemnieku pagasta un Braslavas pagasta deju grupa “Anemones”.

 

Koncerts nobeigumā lepni skanēja Staiceles himna, tika baudīta svētku torte un šampanietis. Svētku noskaņu turpināja krāšņais salūts, atpūtas vakars pie galdiņiem un balle, kurā deju mūziku spēlēja populārā grupa “Galaktika”.

 

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto