Aloja

Lasīšanas žūrijas noslēgums Staicelē

Tikšanās ar Velgu Vītolu noslēdz “Bērnu, jauniešu un pieaugušo žūriju” Staicelē

31. janvārī bibliotēkās noslēdzās “Bērnu, jauniešu un pieaugušo žūrija”. Jau sešpadsmito gadu visā Latvijā bērni vērtē grāmatas, nosaka to vērtību un vizuālo noformējumu. Vairākus gadus pēc kārtas bērnu un jauniešu žūrijai pievienojusies arī pieaugušo žūrija, kurai jāvērtē četras jaunākās daiļliteratūras grāmatas un divas no bērnu grāmatām.
Staicelē “Bērnu, jauniešu un pieaugušo žūriju”, kopā darbojoties, izved Staiceles vidusskolas un Staiceles pilsētas bibliotēkas. Kā jau katru gadu, arī šogad žūrija noslēdzās ar kopīgu pasākumu – lasītāju apbalvošanu, tematisku zīmējumu izstādi un tikšanos ar visiem zināmo lāču “mammu” Velgu Vītolu no Līgatnes.
Bērnu žūrijā aktīvi iesaistījās arī pirmsskolas iestādes, paldies audzinātājām par ieguldīto darbu. Pirmsskolas bērni vēl gaida savus pārsteigumus, bet sākumskolas bērni un vecāko klašu jaunieši jau saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas par dalību šajā žūrijā. Lielākā dāvana šiem bērniem bija tikšanās ar stāstnieci par zvēriem, lāču “mammu” Velgu Vītolu. Viņa bija līdzi paņēmusi divus fantastiskus stāstus – par stārķi Toļiku un alni Fredi. Stāstus par dzīvniekiem, kurus pati uzaudzinājusi no pašas mazotnes, izskolojusi un devusi brīvību. Par dzīvniekiem, kuri bez Velgas gādīgo roku atbalsta nekad nebūtu izdzīvojuši. Stāsti bija tik aizraujoši un emocionāli, ka bērniem, kuriem beigās bija jāvērtē, kurš stāsts labāks, nebija izvēles, jo patika abi. Vēlāk uzzinājām, ka top nākošais stāsts par urālpūci Čiepstoni. Un kur tad vēl jau grāmatās iznākušie stāsti par lāceni Ilzīti un ūdrīti Ķūķi. Ja visi stāsti tiktu izdoti, tā būtu neformālā dabas zinību grāmata, kura rakstīta ar mīlestību un sirds siltumu.
Noslēgumā visiem bērniem bija iespēja iegūt dabas stāstnieces autogrāfus, kuru pamatā bija lāču ķepas zīmējums miniatūrā.
Paralēli pasākumam bērni varēja iepazīties ar saviem un klases biedru zīmējumiem, kuri bija veltīti žūrijas grāmatām. Arī šeit tika dalītas nelielas motivācijas balviņas nākošajiem zīmējumu konkursiem.