Aloja

Staiceles vidusskolas audzēkņi – Igaunijā

Piektdien, 3. februārī, Staiceles vidusskolas audzēkņi – Aleksis un Toms (8. kl.), Ģertrūde un Diāna (12. kl.), Andra (7.kl.), trīs audzēkņi no Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas, Staiceles vidusskolas direktore Sandra Brokāne un  skolotāja Vizma Lūse,   devāmies uz sadraudzības pasākumu Igaunijā. Hēdemestes vidusskolā un Tallinas Eiropas skolā mācās mūsu draugi, ko labprāt uzņemam ciemos arī Staiceles vidusskolā.

Šoreiz mūsu mērķis Igaunijā – karjeras izglītība jeb kopīgas dažādas aktivitātes. Piemēram, kamēr devāmies ekskursijā pa pilsētu, no katras skolas divi audzēkņi gatavoja savas valsts nacionālās uzkodas sadraudzības mielastam. Tik interesanti bija Hēdemestes muzejā, kur uzzinājām, ka šajā pilsētā agrāk būvēja lielākos kuģus Igaunijā! Tad devāmies kultūrvēstures stundā uz vietējo luterāņu baznīcu un viņu jauno ugunsdzēsēju depo, kur mums izrādīja modernāko tehniku šajā jomā. Kad atgriezāmies Hēdemestes vidusskolā, visiem bija jautra zumbas deju nodarbība Tallinas Eiropas skolas sporta skolotāja Oskara Cortesa vadībā.

Sadraudzības pasākumā pārstāvji no katras vidusskolas prezentēja arī savu mācību iestādi, ārpusstundu aktivitātes, interešu izglītības piedāvājumu jauniešiem. Pēc prezentācijām visi devāmies uz kafejnīcu, kur mūs gaidīja īpaši sadraudzības pasākumam gatavotas uzkodas no Latvijas, Igaunijas un pat Spānijas. Kad tās notiesātas, Hēdemestes jaunieši jau bija sagatavojuši atrakcijas: jāsadalās grupās ar pārstāvjiem no katras skolas un jāizpilda dažādi teatralizēti, muzikāli un sporta uzdevumi.

Vakarā pēc atrakcijām visi skatījāmies filmas un spēlēja interesantas galda spēles, atmosfēra bija ļoti draudzīga, brīnišķīgi pavadījām laiku.

Manuprāt, šāda starptautiskā jauniešu sadarbība ir svarīga, jo varam iepazīt citu valstu kultūrvidi, paveras karjeras iespējas, iemācāmies izmantot savas zināšanas svešvalodās ikdienā un sarunās. Piemēram, Igaunijā mēs runājām tikai angliski. Un labi sapratāmies! Pasākums bija izdevies! Plānojam arī turpmāku starptautisko sadarbību ar kaimiņvalsts jauniešiem un valodu nometni vasarā.

Ģertrūde Vīksna,

Staiceles vsk. 12. klase