Aloja

Reģionu uzņēmēji aicināti palīdzēt īstenot darba vidē balstītas mācības

lddkLatvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sākusi īstenot jaunu EiS Sociālā fonda finansēto projektu darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu uzņēmumā ieviešanai un aicina pieteikties reģionu uzņēmējus, kuriem būtu interese iesaistīties projektā.

LDDK projekts «Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā» vērsts uz profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām uzlabošanu.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem – profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Projekts ilgst no 2016. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. augustam. Tā laikā LDDK un sadarbības partneri īsteno darba vidē balstītas mācības (DVB) – iesaistīti 3150 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu – un prakses (iesaistīti 25 600 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu). Šo septiņu gadu laikā plānots finansēt audzēkņu apģērbu, apdrošināšanu, darba drošības ekipējumu un tamlīdzīgi (6 420 496,50 eiro), audzēkņu mobilitāti (2 171 000 eiro), atbalstu uzņēmumiem prakšu un DVB mācību īstenošanā (8 308 854 eiro), atbalstu profesionālajām izglītības iestādēm prakšu un DVB mācību īstenošanā (428 033,1 eiro).

Projekts tiek līdzfinansēts no ES Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 483 «Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā» īstenošanas noteikumi», ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību.

Darba vidē balstītas mācības Eiropā  kļūst aizvien populārākas, tās tiek atzītas par labāko veidu, kā motivēt jauniešus iesaistīties profesionālajā izglītībā, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Mācību process paredz, ka audzēknis praktiskās iemaņas un zinības vismaz pusi no mācību laika apgūst darba vidē – uzņēmumā, ikdienā iepazīstot savu nākotnes profesiju un darba specifiku. Darba devējiem iesaistīšanās DVB mācību procesā, piedāvājot jauniešiem prakses un darba vietas, palīdz darba vidē mācīt topošos speciālistus, kas sagatavoti darbam attiecīgajā nozarē un uzņēmumā.

 

Plašāka informācija un pieteikšanās uzņēmējiem pie reģionālajiem koordinatoriem:

Zemgales reģiona koordinatore Zanda Lamba, zanda.lamba@lddk.lv, 26567439

Vidzemes reģiona koordinatore Elīna Vējiņa, elina.vejina@lddk.lv, 20279914

Kurzemes reģiona koordinatore Evija Kopštāle, evija.kopstale@lddk.lv, 29119051

Latgales reģiona koordinators Juris Guntis Vjakse, juris-guntis.vjakse@lddk.lv, 29421087