Alojas administrācija

Alojieši jaunatnes iniciatīvu apmācībās Ikšķilē

Es, Alojas Ausekļa vidusskolas 10. klases skolniece Adriana Jurjēviča, ar Dienas centra vadītāju Gunu Krūmiņu 2. februārī devos uz apmācībām par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā Ikšķilē viesu namā ‘’Turbas.’’

 

Apmācības organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Šīs apmācības atšķīrās no citām apmācībām, jo varēja piedalīties jaunatnes darbinieki kopā ar jauniešiem. Apmācību mērķi bija veidot izpratni par iespējām rīkoties vietējās kopienas labā un dažādu iestāžu/organizāciju sadarbības iespējām vietējās kopienas labā, veicināt savstarpējo sadarbību starp jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, veidot izpratni par jauniešu līdzdalības veicināšanas iespējām, attīstīt jauniešu līderības spējas un motivāciju iesaistīt citus savu iniciatīvu īstenošanā vietējās kopienas labā.

 

Mēs apmācībās pavadījām trīs dienas. Apmācībās bija jāpilda daudz dažādi interesanti uzdevumi. Visinteresantākā bija simulācijas spēle par iniciatīvu plānošanu un prezentēšanu Zemenes novadā. Bija jāplāno arī sava novada projekta kanva, aktivitātes, laika grafiks un prezentācija. Es ieguvu lielisku pieredzi, darboties ar cilvēkiem, kurus satiku pirmo reizi. Ieguvu lielāku pieredzi, darbojoties grupās. Mēs bijām daudz jauniešu, tāpēc bija nepieciešama prasme uzklausīt arī citu idejas un viedokļus, kā arī bija vajadzīga prasme komunicēt ar dažāda vecuma jauniešiem. Es ieguvu lielisku pieredzi kā rīkoties, ja kādam tava ideja nepatīk. Pats galvenais, ko es sapratu ir tas, ka ja tu ko vēlies, tad vienkārši celies un dari, jo, ja tu tiešām vēlies, tu to vari dabūt. Ja nesanāk nenolaid rokas, pats galvenais, nepadodies! Vēl es priecājos par to, ka man tika dota iespēja iepazīt jaunus, cilvēkus ar tiešām labām idejām un foršu attieksmi, par to ko viņi dara. Priecājos par to, ka katram tika dota iespēja papildināt savas idejas savas kopienas labā. Tika dota iespēja veidot dažādas prezentācijas, lai plašāk attīstītu savu domu, ideju kopienas labā. Prezentācijas veidojām gan individuāli, gan grupās. Bija dots laiks, lai savas idejas varētu arī prezentēt, tādejādi citi spēja viens otru papildināt un dot padomus, kā labāk realizēt savu ideju. Uzzināju, ka, lai veidotu un attīstītu savu ideju ir noteikts plāns pēc, kura jāstrādā, lai viss izdotos veiksmīgāk.

 

Neatsakiet iespējai, kas jums tiek dota! Pieņemiet, lai vēlāk nenāktos nožēlot, ka atteicāties no labākā pašiem nezinot. Nekad neko nevajag nožēlot, baudiet dzīvi, kā arī baudiet visu, ko tā jums dod.

 

Adriana Jurjēviča

Gunas Krūmiņas foto