Alojas administrācija

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA”

alojaUzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 1.martā plkst. 16:00 Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā

“SALA”

 

Darba kārtība:

  1. Alojas novada domes 2017.gada budžets – Alojas novada domes finansiste Mudīte Treimane;
  2. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
  3. Alojas novada uzņēmēju diena – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
  4. Informācija par projekta aktualitātēm, projektu sagatavošanu, SIA “Konso” vadītājas un projektu ekspertes plānotās konsultācijas (martā) – Uzņēmēju konsultatīvas padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo;
  5. Citi jautājumi:
  6. Nākamās sēdes laiks un vieta.

 

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma t.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv