Alojas administrācija

Staiceles vidusskolas 12. klasei – Žetonvakarā

Vidusskola drīz jau galā. Būsiet dzīves ceļa malā? Meiju smarža, svētku garša. Kleitas, žaketes un dejas: viss, kas bijis šaipus sienas, paliks sirdī mūžu sildīt. Dzīves ceļš kā viļņi jūrā Augšā lejā nesīs jūs. Liktens stāstā iezīmēsies domas, sapņi, sasniegumi. Bet, ja reizēm zudīs spēki – atminieties skolas laiku, maijpuķīšu svaigo smaržu. Esiet gudri! Uzdrīkstieties rīkoties un nešaubīties. Bet, ja sanāks apmaldīties, neskumstiet – tas tikai tāpēc, lai jūs garā stipri augtu. Lai jūs atspertos un plauktu!

Savus dzejas vārdus veltu jums, Staiceles vidusskolas 12. klase un audzinātāja Antra Rudzīte, Žetonvakarā! Svinīgais pasākums 17. februārī notika Staiceles kultūras namā un sākās ar 11 jauniešu iznācienu pa vienam cauri viesu piepildītajai zālei līdz skatuvei. Vispirms – Staiceles pilsētas himna, tad vidusskolas direktora vietnieces Aldas Grāveres uzruna, apliecinot cieņu un mīlestību, uzsverot, ka drīz eksāmenu laiks, jaunu dzīves ceļu iepazīšana un atklāšana. Patika viņas atziņa no V. Plūdoņa dzejas – „mazu brīdi pirms”.

Žetonvakara 1. daļā katrs absolvents atbildēja uz klases audzinātājas Antras Rudzītes āķīgajiem jautājumiem, interesanti atklājot savas personības šķautnes un pastāstot par saviem talantiem un sasniegumiem, nākotnes plāniem, mērķiem un iecerētajām studijām. Daudzi jaunieši atzina, ka viņu karjerai svarīga Staiceles vidusskolā iegūtā izglītība: matemātika, latviešu valoda, svešvalodas, ģeogrāfija, vēsture, sports un mākslas. Jaunieši pasniedza arī pateicības un atzinības rakstus saviem pedagogiem, tehniskajam  personālam, nozīmīgākajiem atbalstītājiem Staicelē.

Un tad A. Grāvere kopā ar Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāju P. Kuzmenko katram absolventam svinīgi pasniedza žetonu – atmiņai par vidusskolu un savu klases kolektīvu. Veiksmi eksāmenos vēlēja Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Možvillo, aicinot atcerēties savus Skolotājus ar lielo burtu jeb katra cilvēka izglītības pamatlicējus. Laba vēlējumus sacīja Alojas novada izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale, Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs. Pirmkārt, pateicoties par ieguldījumu topošo personību izaugsmē 12. klases audzinātājai Antrai Rudzītei: paldies par dzīves vērtību iemācīšanu un savstarpējo attiecību talantīgu veidošanu. Bet pēc laba vēlējumiem 12. klase visi kopā veica oriģinālu tautasdziesmu rituālu veiksmei, mieram virs zemes, vienotībai un mīlestībai.

Sirsnīgi 12. klasi Žetonvakarā sveica 11. klase ar audzinātāju Aldu Grāveri: Gunta Ristameca norunāja savu dzejoli un, fonā rādot agrāko gadu foto, katram absolventam tika pasniegta piemiņas dāvaniņa ar novēlējumu.

Žetonvakara otrajā daļā 12. klase parādīja pasaku lugu 7 ainās ar prologu, dziesmām, dejām un pīrādziņiem – „Sarkangalvīte un vilki”. Jā, vilki, jo izrāde par mūsdienām, kur lomās   Sarkangalvītei (Dana Silāja) ir nešpetna māsa jeb jaunais boss (Megija Matvijuka), māte (Diāna Pēce), vecmāmiņa ir arī nelegālās dopinga ražotnes īpašniece (Ģertrūde Vīksna), vilki ir slepenie aģenti (Niks Broms un Matīss Žagars), vēl darbojas saimniece (Diāna Truhina) un viņas meitas jeb dopinga izplatītājas (Inga Jirgensone, Līga Ādamsone, Aija Celma) un mežsargs jeb galvenais boss (Juris Antoņuks). Luga, teksts, režija, scenogrāfija, horeogrāfija, kostīmi, grims, mūzika, video un pīrādziņi – 12. klases 12 personību kopdarbs sadarbībā ar skaņu operatoru Daināru Konrādu un gaismu meistaru Māri Borisovu.

Jau lugas sākumā skatītāji tiek pārsteigti, jo nav ne pierasti ļaunā vilka, ne cēlā mednieka, kurš izglābj sačākstējošo vecmāmiņu un mazmeitiņu no meža ļaundara vēdera. Viss daudz aizraujošāk! Vienīgā saikne ar klasisko pasaku lugu ir trauslā Sarkangalvīte, viņas māte un pīrādziņi. Bet staiceliešu lugā vilki izspiego mežā notiekošās nelikumības un nespēj pretoties jauno dāmu skaistumam, tāpēc iemīlas meitenēs. Muzikālais viencēliens paiet nemanot, jo skaistas dejas, spraigs sižets un negaidīts atrisinājums. Skatītājiem ļoti patika arī Žetonvakara izrādes nobeiguma atziņa: ikviens var kļūt par labu cilvēku, neskatoties, kas viņš bijis pirms tam. Pat gardie pīrādziņi lugā nospēlē lielu lomu, jo mežsargs iemīl Sarkangalvītes māmiņu, kura prot cept  šos gardumus.  Un visi dzīvo ilgi un laimīgi!

Paldies divpadsmitajiem un audzinātājai Antrai Rudzītei par ļoti emocionālo un sirsnīgo Staiceles vidusskolas 9. Žetonvakaru! Paldies 12. klases vecākiem par ļoti gardo torti!

Gunta Ristameca, Staiceles vsk.

Eināra Bērziņa foto