Aloja

Staiceles vidusskolas mazpulks – Latvijas Mazpulku konferencē

Staiceles vidusskolas mazpulka pārstāvji Katrīna Skujiņa (8. kl.), Svetlana Skujiņa (5.kl.) un Pēteris Skujiņš (2.kl.) kopā ar savu vadītāju un skolotāju Andu Timermani 4. februāra rītā devās uz Rīgu un Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai pārstāvētu staiceliešus ikgadējā mūsu valsts mazpulku konferencē. Šīgada tēma – Mazpulki Latvijas simtgadei.

Mazpulki Latvijā darbojas kopš 1929. gada, kad prezidents Kārlis Ulmanis izveidoja šo bērnu un jauniešu organizāciju, kas saistīta ar lauksaimniecības darbiem un sabiedriskās dzīves izkopšanu. Jau 25. reizi kopš šīs kustības atjaunošanas darbība tiek plānota un izvērtēta arī nacionālajā līmenī, piedaloties mazpulku vadītājiem un audzēkņiem.

2016.gadā viens no nozīmīgākajiem bija projekts Augsim Latvijai, kas atbalstīja un sekmēja neformālās izglītības metožu plašu izmantošanu, kā arī līderu motivēšanu un izglītošanu. Savukārt projekta Augsim savam novadam ietvaros mazpulcēni no astoņiem novadiem tikās ar pašvaldību pārstāvjiem, lai diskutētu par to, kā labāk sadarboties, lai novadi un mazpulki palīdzētu viens otram attīstīties. Bet ar konferenci Laiks. Lauki. Mazpulki. 2016. gada februārī tika atzīmēta organizācijas atjaunošanas 25. gadskārta. 

Konferences atklāšanā jauniešus uzrunāja LR Kultūras ministre Dace Melbārde. Viņa novērtēja, ka mazpulcēni iesaistās un organizē darbu, lai vairotos mīlestība pret savu zemi un kultūru, pie reizes attīstot dažādas zināšanas, iemaņas un prasmes, kas nākotnē, protams, lieti noderēs. Tā kā bērni labprāt piedalās dārzkopības projektos un vides labiekārtošanā, tad arī šajā gadā mazpulcēniem tiek piedāvāta iespēja gan stādīt un audzēt dārzeņus, labiekārtojot savas pilsētas un pagastus, un piedalīties kultūras pasākumos, piemēram, akcijā Apskauj Latviju un konkursā Manas simts tautasdziesmas. Mēs, staicelieši, visās aktivitātēs ar prieku vienmēr iesaistāmies!  

Par mazpulcēnu 2017. gada plāniem konferencē pastāstīja arī Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne, interesanti prezentējot mūsu darbu iepriekšējā gadā. Ar uzrunu jauniešiem uzstājās LNB pārstāve Anda Lamaša. Par mazpulcēnu brīnišķīgajām aktivitātēm, paveikto un iecerēm priecājās SIA Maxima Latvija pārstāvis, jo darbošanās šajā organizācijā jauniešiem iemāca mērķtiecību, darba ētiku un izpratni par uzņēmējdarbību, ar to saistītajiem procesiem. Tās ir ļoti noderīgas zināšanas karjerai nākotnē. Mazpulku priekšsēdētājas vietniece Ilze Kļava savā runā akcentēja vērtības un idejas Latvijas simtgades pasākumiem. Notika arī Latvijas Mazpulku padomei kandidātu izvirzīšana un balsošana. Jaunievēlētie aktīvisti LNB Tautas grāmatu plauktam svinīgi uzdāvināja vēl vienu grāmatu.

Konferences otrajā daļā dalībniekiem bija ekskursija pa LNB ēku. Atraktīva gida pavadībā izzinājām Gaismas pils tapšanas vēsturi, plašās iespējas, lielo piedāvājumu, interesanto, vērtīgāko un daudzās darbības jomas.  

Staiceles vidusskolas 2. – 9. klašu mazpulcēni arī šajā mācību semestrī ļoti aktīvi turpina darbu, iesaistoties projektos: Manas 100 tautasdziesmas, Mazpulcēnu trušmīļu skola, Liliju ziedi – Latvijai. Tā ir tikai daļa, protams, neizpaliks arī mazpulcēnu ikgadējie pasākumi un daudzie lauku darbi. Turpināsim mācīties savas zeme apstrādāšanas un kopšanas gudrības, sēt, audzēt dārzeņu, augļu un puķes mūsu pilsētai un individuāli katrs savās mājās. Pavasarī plānojam, piemēram, īstenot ideju par Sajūtu takas veidošanu pie Staiceles vidusskolas. Bet pieminētais jau tikai mazumiņš no visa, ko gribam un kopīgi ceram veikt.

Lai darītu labus darbus, nevajag taču daudz. Vien ideju, plānu realizācijai, gribasspēku un čaklas rokas. Tas viss staiceliešiem ir! Tāpēc aicinām ikkatru izdarīt kaut vienu labu darbu dienā, nedēļā, mēnesī! Lai mūsu dzīve jaukāka, lai līdzcilvēku sirdis mazliet līksmākas, lai gods ir strādāt un darba tikumu apliecināt mūsu Tēvzemei Latvijai.

Anda Timermane,

Staiceles vidusskolas Mazpulka vadītāja