Aloja

Izstāde Alojas pilsētas bibliotēkā

   Izstādē izvietotas 29 vāzes no alojieša Jāņa Birkmaņa kolekcijas. Tā ir tikai neliela daļa no Jāņa uzkrātās kolekcijas.
   Vāzes ir no dažādiem materiāliem – porcelāna, keramikas, un no dažādām valstīm – Anglijas, Japānas, Ķīnas, Holandes. Daļai no vāzēm apgleznojumi ir roku darbs.

Sarmītes Frīdenfeldes foto