Aloja

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēnam panākumi angļu valodas publiskās runas konkursā

4. martā Rīgā norisinājās Vidzemes un Kurzemes reģionu publiskās runas konkurss angļu valodā. Šogad tēma ir “Peace is not an absence of war” jeb “miers nenozīmē, ka nav kara.” Dalībniekam bija jāuzstājas publikas priekšā ar sagatavotu runu, kurai ir stingri laika nosacījumi 4:15 – 5:00 minūtes.

Alojas Ausekļa vidusskolu veiksmīgi pārstāvēja 11.klases skolēns Emīls Konrāds, kurš tika izvirzīts dalībai valsts finālā. Žūrijas ekspertes no ASV pēc konkursa vēl deva vērtīgus padomus, lai gatavotos sīvajai konkurencei, kas norisināsies 8.aprīlī Rīgā.

Žūrija un organizatori Emīlam personīgi izteica patiesu atzinību un pateicību par patriotisku attieksmi un runu, sakot, ka tā likusi aizdomāties, līdz ar to sasniedzot arī publiskās runas mērķi.

Konkursu organizē starptautiskās ESU Latvijas nodaļa. Valsts fināla uzvarētājs iegūs tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskajā publiskās runas konkursā Londonā.

Paldies Alojas Ausekļa vidusskolai par atbalstu skolēna dalībai konkursā.

Vineta Tiltiņa, Alojas Ausekļa vidusskolas angļu valodas skolotāja