Aloja

Biedrība “Tenisa klubs ALOJA” iegādājusies jaunu inventāru

Biedrība „Tenisa klubs ALOJA” ir veiksmīgi īstenojusi ES finansētu projektu „Galda tenisa attīstība Alojā” Vidzemes lauku partnerības “BRASLA” izsludinātā projektu konkursa 1.kārtas ietvaros. Projektā ar ES līdzfinansējuma, pašvaldības un biedrības pašu līdzekļiem iegādājusies galda tenisa inventāru.

 

Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 7753,00. Publiskais finansējums sastāda EUR 6977,70.

 

Iegādātais galda tenisa inventārs sniedz iespēju pilnvērtīgi nodarboties ar šo sporta veidu, tādēļ biedrība “Tenisa klubs ALOJA” pateicas visiem, kuri palīdzēja projekta īstenošanā. Aicinām visus interesentus būt aktīviem un pieteikties treniņu nodarbībām, kas notiek Alojas sporta hallē.

Biedrība “Tenisa klubs ALOJA”

valdes priekšsēdētājs

Artis Golubovs