Aloja

Nodibinājums “Limbažu fonds” izsludina ikgadējo projektu konkursu

Nodibinājums „Limbažu fonds” izsludina 2017.gada projektu konkursu „Latvijas simtgadi gaidot”.

Konkursa mērķis ir veicināt mērķtiecīgas, savas kultūras un apkārtējās vides cienošas sabiedrības veidošanos, atbalstot projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas aktivitātes vietējās kopienas nozīmīgu vides objektu veidošanā. Ikviens no projektiem var tikt uzskatīts kā veltījums Latvijas simtgadei.

Konkursā aicinātas piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas, kuru dzīvesvietas ir deklarētas Alojas, Krimuldas, Limbažu vai Salacgrīvas novadā un kurās vismaz viens grupas dalībnieks ir pilngadīgs, kā arī šajā teritorijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.

Konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 845 eiro, un viena projekta īstenošanai iespējams saņemt līdz 200 eiro. Par šo summu projekta īstenošanas vajadzībām iespējams iegādāties materiālus, darbarīkus, segt degvielas iegādes izdevumus.

Lai iegūtu līdzekļus projektu konkursam un labāko ideju atbalstam, fonds pērn rīkoja Labdarības Bumbu rallija un rokdarbu loterijas, kuras ar saviem darinājumiem, precēm, pakalpojumu dāvanu kartēm utml. atbalstīja rokdarbnieki, mājamatnieki, ražotāji, kafejnīcas, viesu mājas u.c. Finansējums saņemts arī no ziedotājiem – privātpersonām un uzņēmējiem. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 10.aprīlis plkst. 16:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu spidola.lielmane@gmail.comKonkursa rezultāti tiks paziņoti mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Projektu īstenošanas termiņš ir šī gada 31.jūlijs. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama „Limbažu fonda” mājas lapā www.limbazufonds.lv sadaļā “Projektu konkurss” (http://limbazufonds.lv/projektu-konkurss). Konsultācijas un papildus informācija par projektu konkursu pieejama pa e-pastu spidola.lielmane@gmail.comvai tālruni 29466955.

 

Informāciju sagatavoja

Anna Siliņa

Nodibinājuma “Limbažu fonds”

Sabiedrisko attiecību speciāliste