Aloja

Aicina vecākus uz Vecāku skoliņas nodarbību “Pozitīvs skolas sākums”

Cien. 6 gadīgo bērnu vecāki!

Aicinām Jūs apmeklēt vecāku skoliņas nodarbības

Alojas Ausekļa vidusskolā

“Pozitīvs skolas sākums”

Nodarbību tēmas:

1. Mana pirmā skolas diena (aktuālākās grūtības, temperaments). Datums: 31.01.2017.pl.18.00

2. Laika plānošana, dienas režīms. Datums 21.02.2017.pl.18.00

3.  Veselīgs uzturs bērnam. 21.03.2017.pl.18.00

4.  Adaptācijas periods.

5. Skolas izvēles kritēriji, programma, piedāvājums.

Par pārējo nodarbību laikiem vienosimies!

aav

Gaidīsim ciemos!   AAV administrācija