Alojas administrācija

Tikšanās ar Alojas Ausekļa vidusskolas absolventu Sigitu Duduru

Turpinot pagājušā mācību gadā iesākto tradīciju- skolas absolventi vada stundas, arī šogad 2.martā ar skolēniem tikās Sigits Dudurs. Viņš ir Alojas Ausekļa vidusskolas 31.izlaiduma absolvents, bet šobrīd vides konsultāciju biroja īpašnieks. Sigita specialitāte ir biologs. Sarunās ar skolēniem tika runāts gan par mācībām agrāk, gan šodien. Viņš aicināja nebaidīties no kļūmēm.
Sevišķi viņam patika tikšanās ar 10.klases audzēkņiem, un kā pats atzina būtu laimīgs ar šādu klasi strādāt .Skolēni bija ieinteresēti un atvērti sarunām par nākotnes nodomiem, un tā rezultātā 2 meitenēm tika apsolīts tuvāk iepazīstināt ar fizioterapeita profesijas plusiem un mīnusiem. Īpašs izaicinājums izrādījusies 9.klase, pēc kuras tikšanās S.Dudurs atzina, ka skolotājam vienmēr ir jābūt ļoti labi sagatavotam darbam klasē ar skolēniem, neskatoties uz to kāds šobrīd ir viņu noskaņojums.