Aloja

86 dienas līdz Pasaules latviešu klaidoņu brālības saietam

klaidoņu logoLīdz kārtējam Pasaules latviešu klaidoņu brālības saietam, kas. š. g. 9. jūnijā tiek rīkots Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA”, Ungurpils ezera krastā, ir atlikušas vien astoņdesmit sešas dienas. Lūdzam pārliecināties, vai 9. jūnija pasākums Alojā ir atzīmēts Jūsu aktivitāšu kalendārajā plānā? Būsim gandarīti, ja Jūs atradīsiet iespēju ar savu klātbūtni kuplināt šo tradicionālo kopā sanākšanu
vasaras ieskaņā.

Īsumā par pasākuma norisi. Pirms saieta plkst. 18.00 brālības biedri pulcēsies atceres brīdī Alojas kapsētā pie brālības dibinātāja, slavenā ceļotāja Džeimsa Krogzemja atdusas vietas.Pasākuma oficiālā daļa sāksies plkst. 19.00 ar jaunās grāmatas “Ar plinti plecā pasaulē” prezentāciju. Sekos stāstījumu kaleidoskops “Pasaules klaidoņi ūdens pasaulē”, kurā, laivotāji Kārlis Bardelis un Gints Barkovskis, sērfotāja Laima Žubule, ,kaitbordiste Aija Ambrase un niršanas instruktors Jānis Ozoliņš dalīsies iespaidos par saviem ekstrēmiem piedzīvojumiem pasaules okeānos un jūrās. Oficiālās daļ
as noslēgumā paredzēts Ziemeļvidzemes reģiona skolēnu konkursa “Neklātienes ceļojums”uzvarētāju sveikšana. Plkst 21.00 saieta dalībnieki pārcelsies uz Ungurpils ezera krastmalu, kur viņus gaidīs izklaidējoša programma, tradicionālais zupas katls, izsole un dejot mīļotājiem zaļumballe. Līdztekus atbalsta centra – bibliotēkas telpās interesentiem būs iespēja noskatīties filmas un slaidu izlases par brālības biedru veiktajiem ceļojumiem.

 

Pēteris Strubergs