Alojas administrācija

Ungurpilī notiks LVMI Silava Meža programmas seminārs

silavaLVMI Silava Meža programmas ietvaros, 24. martā pulksten 11:00 – 15:00, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala” (Liepu iela 3, Ungurpils), notiks seminārs.

 

Semināra programma:

10.45 – 11.00 Ierašanās Ungurpilī, bibliotēkā “Sala” reģistrācija, kafija.

11.00 – 11.05 Semināra ievads. LVMI Silava izglītības programma meža nozarei nozīmīgu sabiedrības interešu grupu izglītošanai.

11.05 – 12.00 Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana.

12.00 – 13.00 Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas. Vides aizsardzība – problēmas un risinājumi Latvijā un ārzemēs. Sabiedrības interešu ievērošana. Juridiskie aspekti.

13.00 – 13.15 Kafijas pauze, diskusija

13.15 – 14.15 Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi.  Vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšana apsaimniekojamā teritorijā. Ieguvumi no meža sertifikācijas.

14.15 – 15.00 Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā.

 

Semināra programma šeit Meža seminārs Ungurpilī

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Pieteikšanās semināram līdz 23. martam.

 

Tālrunis informācijai un pieteikšanās: 25749131 (Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma), 25414008 (Māris Liopa, LMSP priekšsēdētājs, LVMI Silava Meža Programmas vadītājs)

Pieteikuma veidlapa