Aloja

Alojas novada vēlēšanu komisija informē par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu

Deputātu kandidātu saraksti 2017.gada 3.jūnija domes vēlēšanām iesniedzami Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām atbilstīgi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam. Kandidātu saraksti iesniedzami, sākot no 2017.gada 14.aprīļa. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena ir 2017.gada 24.aprīlis.

 

Alojas novada vēlēšanu komisija

Jūras ielā 13, Alojā

Datumi Darba laiks
14.04.2017 9:00 – 12:00
18.04.2017 9:00 – 13:00
19.04.2017 13:00 – 17:00
20.04.2017 16:00 – 20:00
21.04.2017 10:00 – 13:00
24.04.2017 10:00 – 18:00

Pēdējā iesniegšanas dienā – 2017.gada 24.aprīlī – kandidātu sarakstus drīkst iesniegt visi iesniedzēji, kas ieradušies attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18:00.

 

Drošības naudu  kandidātu sarakstu iesniedzējiem iemaksāt kontā: 
Valsts kase
LV60TREL981347600600B
Alojas novada vēlēšanas komisija
Reģ.Nr.90009056066
Jūras iela 13, Aloja, LV-4064

 

Par dokumentu iesniegšanu un precīza laika saskaņošanu zvanīt Alojas novada vēlēšanu komisijas sekretārei pa tālr. 29199014